O oddelení

Oddelenie fyziológie a etológie sa zaoberá širokým spektrom tém v oblasti reprodukčnej biológie, welfare zvierat a neurobiológie. V oblasti reprodukčnej biológie sa zameriavame na štúdium molekulárnych procesov a proteínov tetraspanínovej rodiny, ktoré sú kľúčové pre oplodnenie a dozrievanie gamét u hovädzieho dobytka a iných druhov. Taktiež vykonávame výskum v oblasti welfare zvierat, kde sa sústredíme na kvalitu života hospodárskych zvierat, najmä hydiny. V oblasti neurobiológie skúmame neurobiologické základy správania, s dôrazom na spevavce a ich schopnosť učiť sa a imitovať zvuky, ako aj na neurogenézu v dospelom mozgu. Tieto výskumné oblasti sú prepojené s aplikovaným výskumom a majú potenciál prispieť k lepšiemu pochopeniu a zlepšeniu podmienok života zvierat v poľnohospodárstve. Spolupracujeme na medzinárodných projektoch a vo svojej práci využívame pokročilé techniky a prístrojové vybavenie.