Spolupráca

 • Dr. Joanne L. Edgar, University of Bristol, UK
  Oblasť spolupráce:
   Správanie a welfare hydiny
 • Dr. Erich D. Jarvis, Duke University, USA
  Oblasť spolupráce: Neurobiológia
 • Dr. Svatava Kašparová a Dr. Ladislav Bačiak, STU
  Oblasť spolupráce:
   Neurobiológia
 • Dr. Annemie van der Linden, University of Antwerp, Belgicko
  Oblasť spolupráce:
   Neurobiológia
 • Dr. Randi Oppermann Moe, Norwegian University of Life Sciences, Faculty of Veterinary Medicine and Biosciences, Department of Production Animal Clinical Sciences, Nórsko
  Oblasť spolupráce:
   Správanie a welfare hydiny
 • Dr. T. Bas Rodenburg, Wageningen University & Research, Behavioural Ecology Group, Holandsko
  Oblasť spolupráce:
   Správanie a welfare hydiny
 • Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita Praha
  Oblasť spolupráce: Fyziológia reprodukcie
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
  Oblasť spolupráce: Metabolizmus lipidov u kvasiniek
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
  Oblasť spolupráce: Regenerácia špecifických regiónov mozgu dospelých spevavcov skúmaná pomocou in vivo magnetickej rezonancie
 • Medicentrum Dzurilla, odbor reprodukčnej imunológie v Nitre
  Oblasť spolupráce: Fyziológia reprodukcie
 • Laboratoř reprodukční biologie Biotechnologického ústavu AV ČR v Prahe
  Oblasť spolupráce:
   Fyziológia reprodukcie
 • Odbor genetiky a reprodukcie hospodárskych zvierat, Narodné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre
  Oblasť spolupráce: Fyziológia reprodukcie
 • Prírodovedecká fakulta UK
  Oblasť spolupráce:
   Štúdium bunkových membrán a ich funkcie u jednobunkových eukaryotov
 • Prírodovedecká fakulta UK
  Oblasť spolupráce:
   Živočíšna fyziológia a etológia, pedagogická činnosť