Absolventi PhD. štúdia

2023

Mgr. Lívia Petrisková

Mgr. Alexandra Piteľová

Mgr. Zuzana Skalná

2022

Mgr. Paulína Káňovičová

Mgr. Barbora Kundeková

2021

Mgr. Justína Mertušová

2020

Mgr. Daniela Ledecká

Mgr. Dominika Kubalová

2019

Mgr. Ivana Mišová

2018

Ing. Lucia Pokorná

Mgr. Veronika Virčíková

2016

Ing. Monika Buríková

Mgr. Kristína Lukáčová

Mgr. Katarína Pichová

2015

Ing. Petra Cupperová

Mgr. Peter Seč

2013

Mgr. Martina Garaiová

Mgr. Katarína Poloncová

Mgr. Zuzana Šimová

2012

Mgr. Eva Bosíková

 • Školiteľka: Mgr. Ľubica Niederová-Kubíková, PhD.
 • Téma dizertačnej práce: Neurogenéza a spev u spevavcov
 • Študijný odbor: Fyziológia živočíchov

Ing. Alexandra Poturnayová

2010

Peter Kohút

 • Školiteľ: RNDr. Ivan Hapala, CSc.
 • Študijný odbor: Fyziológia živočíchov

Katarína Michalková

Monika Vidová

 • Školiteľ: doc. RNDr. Peter Šmigáň, DrSc.
 • Študijný odbor: Biochémia

2009

Mgr. Zuzana Nováková

 • Školiteľ: doc. RNDr. Peter Šmigáň, DrSc.
 • Študijný odbor: Biochémia

2008

Mgr. Jana Jankovičová

 • Školiteľ: Ing. Michal Simon, DrSc.
 • Študijný odbor: Fyziológia živočíchov

Mária Šimočková

 • Školiteľ: RNDr. Peter Griač, CSc.
 • Študijný odbor: Biochémia

2007

Mgr. Marek Rajman

 • Školiteľ: RNDr. Ľubor Košťál, CSc.
 • Študijný odbor: Fyziológia živočíchov

2006

Mgr. Roman Holič

 • Školiteľ: RNDr. Peter Griač, CSc.
 • Študijný odbor: Biochémia

Mgr. Stanislav Šurín

 • Školiteľ: doc. RNDr. Peter Šmigáň, DrSc.
 • Študijný odbor: Biochémia

2005

Mgr. Monika Sedlačková

 • Školiteľ: RNDr. Ľubor Košťál, CSc.
 • Študijný odbor: Fyziológia živočíchov

2004

Ing. Ľubomíra Čuboňová

 • Školiteľ: Rdoc. RNDr. Peter Šmigáň, DrSc.
 • Študijný odbor: Biochémia

Msc. Abeer H. El-Saggan

 • Školiteľ: MUDr. B. Uhrík, CSc.
 • Študijný odbor: Biochémia

Mgr. Lucia Hronská

 • Školiteľ: RNDr. Ivan Hapala, CSc.
 • Študijný odbor: Biochémia

Mgr. Mariana Máčajová

 • Školiteľ: prof. RNDr. Michal Zeman, CSc.
 • Študijný odbor: Fyziológia živočíchov

RNDr. Lenka Svobodová

 • Školiteľ: Ing. Maja Šnejdárková CSc.
 • Študijný odbor: Biochémia