Akademická obec

RNDr., PhD.Antalíková
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.Bábelová
Lenka
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.Bágeľová Poláková
Silvia
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.Bakošová
Anetta
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.Balážová
Mária
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., PhD.Bilčík
Boris
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.Ďurišová
Ivana
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
Mgr., PhD.Garaiová
Martina
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., DrSc.Griač
Peter
Vedúci vedecký pracovník
Mgr.Hoďová
Vladimíra
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.Holič
Roman
Samostatný vedecký pracovník
Ing.Horovská
Ľubica
Odborná pracovníčka VŠ
Ing., PhD.Jankovičová
Jana
Samostatná vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.Košťál
Ľubor
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.Krajčiová
Daniela
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
Mgr., PhD.Máčajová
Mariana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.Meta
Majlinda
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
Ing., PhD.Michalková
Katarína
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.Niederová-Kubíková
Ľubica
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr.Ostrolucká
Dominika
Odborná pracovníčka VŠ
Mgr., PhD.Pavuková
Eva
Vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.Pevalová
Zuzana
Vedecká pracovníčka
Ing., PhD.Pokorná
Lucia
Vedecká pracovníčka
Mgr.Radič
Rebecca
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka
Ing., PhD.Sečová
Petra
Vedecká pracovníčka
RNDr., CSc.Tahotná
Dana
Samostatná vedecká pracovníčka
Mgr., PhD.Valachovič
Martin
Samostatný vedecký pracovník
Mgr.Zriniová
Ingrid
Odborná pracovníčka VŠ
Doktorandka