Výročné správy

 • Výročná správa za rok 2016 / pdf
 • Výročná správa za rok 2015 / pdf
 • Výročná správa za rok 2014 / pdf
 • Výročná správa za rok 2013 / pdf
 • Výročná správa za rok 2012 / pdf
 • Výročná správa za rok 2011 / pdf
 • Výročná správa za rok 2010 / doc
 • Výročná správa za rok 2009 / doc
 • Výročná správa za rok 2008 / pdf
 • Výročná správa za rok 2007 / pdf
 • Výročná správa za rok 2006 / pdf
 • Výročná správa za rok 2005 / pdf
 • Výročná správa za rok 2004 / pdf
 • Výročná správa za rok 2003 / pdf

Výročné správy od roku 2018 sú súčasťou výročných správ Centra biovied SAV.