Kontakt

Adresa

Ústav biochémia a genetiky živočíchov SAV
Centrum biovied SAV, v. v. i.
Dúbravská cesta 9
P. O. Box 63
840 05 Bratislava

Telefón

+421 2 3229 3801

E-mail

lubor.kostal@savba.sk

GPS poloha

48°10’02.7″N 17°04’22.5″E