Kontakt

Ústav biochémie a genetiky živočíchov CBv SAV
Dúbravská cesta 9
840 05 Bratislava

Zástupca riaditeľa CBv, vedúci organizačnej zložky ÚBGŽ SAV:

RNDr. Ľubor Košťál, CSc.
E-mail: Lubor.Kostal@savba.sk
Tel: 02/ 3229 3801

Sekretariát:

Alžbeta Švarcová
E-mail: Alzbeta.Svarcova@savba.sk
Tel: 02/ 3229 3800

Zástupca vedúceho organizačnej zložky ÚBGŽ SAV:

RNDr. Ivan Hapala, CSc.
E-mail: Ivan.Hapala@savba.sk
Tel: 02/ 3229 3821

Predseda vedeckej rady CBv:

RNDr. Martin Valachovič, PhD.
E-mail: Martin.Valachovič@savba.sk
Tel: 02/ 3229 3822

Vedecký tajomník:

RNDr. Jana Antalíková, PhD.
E-mail: Jana.Antalikova@savba.sk
Tel: 02/ 3229 3834