Vedenie ÚBGŽ

RIADITEĽ ÚSTAVU BIOCHÉMIE A GENETIKY
ŽIVOČÍCHOV CENTRA BIOVIED SAV, V. V. I.

RNDr. Ľubor Košťál, CSc.

T:+421 2 32293 801
@: lubor.kostal@savba.sk

Sekretariát

Alžbeta Švarcová

T:+421 2 32293 800
@: alzbeta.svarcova@savba.sk

VEDECKÁ TAJOMNÍČKA

RNDr. Jana Antalíková, PhD.

@: jana.antalikova@savba.sk

Členovia ústavnej rady

RNDr. Jana Antalíková, PhD.

@: jana.antalikova@savba.sk

RNDr. Boris Bilčík, PhD.

@:boris.bilcik@savba.sk

RNDr. Peter Griač, CSc.

@:peter.griac@savba.sk

Mgr. Martin Valachovič, PhD.

@:martin.valachovic@savba.sk

Vedecká rada ÚBGŽ CBv SAV v. v. i.

Predsedníčka vedeckej rady

Mgr. Ľubica Niederová-Kubíková, PhD.

T:+421 2 32293 832
@:lubica.niederova@savba.sk

Členovia vedeckej rady

Mgr. Silvia Bágeľová Poláková, PhD.

@:silvia.bagelova@savba.sk

Mgr. Mária Balážová, PhD.

@:maria.balazova@savba.sk

Ing. Jana Jankovičová, PhD.

@:jana.jankovicova@savba.sk

Mgr. Martin Valachovič, PhD.

@:martin.valachovic@savba.sk