Významné ocenenia

2023

Balážová Mária

Ocenenie SAV za publikáciu vo vedeckých časopisoch registrovaných v databáze Nature Index

Šťastný Dominik

Cena dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej – čestné uznanie za vynikajúce vedecké výsledky v oblasti štúdia biogenézy bunkových membrán

2022

Petrisková Lívia

1. miesto v sekcii Mikrobiológia a biotechnológia na konferencii Dni mladých biológov

Šťastný Dominik

1. miesto v sekcii Biochémia a bunková biológia na konferencii Dni mladých biológov

2021

Piteľová Alexandra

Cena dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej za uznanie zásluh v oblasti genetiky a evolučnej biológie
Cena Ľudovíta Drobnicu

2020

Balážová Mária

L’Oréal – UNESCO „Pre ženy vo vede“ – čestné uznanie

Mertušová Justína

Cena Zdeňka Veselovského za prvoautorský článok publikovaný v časopise Proceedings of the Royal Society B.
Cena odbornej poroty za najlepšiu prednášku na 47. konferencii ČSEtS. 30. – 31. 10. 2020
Cena publika za najlepšiu prezentáciu na 47. konferencii ČSEtS. 30. – 31. 10. 2020

Niederová-Kubíková Ľubica

Ocenenie autorov publikácie zaradené v Nature Index

Piteľová Alexandra

Štipendium dr. Ludmily Sedlárovej Rabanovej určené na finančné krytie nákladov spojených so študijným pobytom na Katedre buňečné biologie, Univerzita Karlova, Praha (Česká republika)

2019

Hapala Ivan

Medaila SAV za podporu vedy

Kubalová Dominika

Best Young Scientist Poster Award
Cena za najlepšiu prácu doktorandov v rámci XIV. ročníka Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu
3. miesto v súťaži o najlepšiu vedeckú prácu mladých vedeckých pracovníkov

Niederová-Kubíková Ľubica

L´Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede – postup do finále súťaže

Polomová Justína

Cena dekana PRIF UK pre študentov doktorandského štúdia
Cena publika za 1. najlepší poster v rámci 46. konferencie ČSEtS v Bratislave
Cena publika za 1. najlepší poster na konferencii Student Conference on Behaviour and Cognition 2019

2018

Kubalová Dominika

Cena spoločnosti Merck za víťazstvo v sekci Mikrobiológia a bunková biológia minisympózia 10. Ivanské dni mladých biológov, konané dňa 19.6.2018 na ÚBGŽ
EMBO Short-Term Fellowship – prestížne štipendium, ktoré Mgr. Kubalovej umožnilo 3-mesačný pobyt v laboratóriu dr. Anne-Claude Gavin, Structural and Computational Biology Unit, European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Heidelberg (Nemecko)

Niederová Ľubica

Finalistka súťaže L´Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede

Pokorná Lucia

Cena spoločnosti Biotech za víťazstvo v sekci Biochémia a molekulová biológia minisympózia 10. Ivanské dni mladých biológov, konané dňa 19.6.2018 na ÚBGŽ
Finalistka súťaže o Cenu Dr. Ľudmily Sedlárovej-Rabanovej

Polomová Justína

Cena o.z. BioEcoGen za víťazstvo v sekci Fyziológia a všeobecná biológia minisympózia 10. Ivanské dni mladých biológov, konané dňa 19.6.2018 na ÚBGŽ

Pichová Katarína

Najlepší vedecký poster prezentovaný na The 5th International Seminar on Behavioral Methods.

2017

Bágeľová Poláková Silvia, Mišová Ivana

Ocenenie autorov špičkových publikácií

Csáky Zsófia

Cena za najlepšiu prenášku na medzinárodnej konferencii Yeast Lipid Conference 2017 v Paríži

Lukáčová Kristína

Ocenenie v súťaži mladých neurovedcov venovaný pamiatke prof. MUDr. Jozefa Maršalu, DrSc.

Polomová Justína

Cena odbornej poroty za 3. najlepší študentský poster na 44. konferencii Českej a Slovenskej etologickej spoločnosti

2016

Balážová Mária

Mladý vedecký pracovník SAV do 35 rokov, 1. miesto za II. oddelenie SAV

Csáky Zsófia

Cena za najlepší poster na medzinárodnej konferencii 43rd Annual Conference on Yeasts 2016

Lukáčová Kristína

Študentská osobnosť Slovenska za r. 2015/2016

2015

Balážová Mária

Získanie štipendia na 6 mesačný pobyt na Technickej univerzite v Grazi

Blahutová Daniela

Získanie štipendia na 8 mesačný pobyt v INRA Val de Loire, Nouzilly vo Francúzsku

Csáky Zsófia

Cena za najlepší poster na medzinárodnej konferencii 42nd Annual Conference on Yeast

Lukáčová Kristína

Cena za najlepší poster na 42. Etologickej konferencii
Získanie štipendia na 5 mesačný pobyt v Belgicku, Antverpách
Získanie cestovného grantu na konferenciu FFRN Thessaloniki
Získanie grantu na účasť na zimnej škole FENS-Hertie Winter School 2015 on Neurobiology of Language and Communication

Pavuková Eva

Súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov, 2. miesto

Poturnayová Alexandra

Súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov, 3. miesto

2014

Hapala Ivan

Čestná plaketa SAV za zásluhy v biologických vedách

Lukáčová Kristína

Cena za najlepší poster mladých fyziológov na 90. Fyziologických dňoch v Bratislave
3. miesto za najlepší poster na medzinárodnej konferencii VII European Conference on Behavioural Biology Prague July 17-20, 2014

Niederová Ľubica

Cena Dr. Petra Fedora

Šmigáň Peter

Čestná plaketa SAV za zásluhy v biologických vedách
Významná osobnosť SAV

2013

Horváth Mária

2. cena odbornej poroty za študentský poster na 40. etologickej konferencii konanej v Košiciach 13.-16.11. 2013

Simon Michal

Odborová plaketa SAV za zásluhy v biologických vedách
Významná osobnosť SAV

2012

Horváth Mária

Ocenenie za najlepšiu študentskú prednášku na 39. etologickej konferencii (Nové Město na Moravě, ČR, 7. – 10. 11.2012)

Lukáčová Kristína

Najlepší študentský poster na 39. etologickej konferencii (Nové Město na Moravě, ČR, 7. – 10. 11.2012)

Simon Michal

Čestná plaketa SAV za zásluhy v biologických vedách

2011

Hapala Ivan

Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu

Niederová Ľubica

Prémia za výnimočný vedecký ohlas na jedno dielo 2011, III. miesto v kategórii prírodné a lekárske vedy

2010

Bosíková Eva

1. cena v súťaži študentských posterov na 37. etologickej konferencii v Smoleniciach

Greksák Miloslav

Pamätná plaketa SAV

Hapala Ivan

Cena SAV za budovanie infraštruktúry pre vedu
Bronzová medaila UK, Bratislava
Pamätná medaila k 70. výročiu Prírodovedeckej fakulty UK
Pamätná plaketa FChPT

Košťál Ľubor

Grafický list Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave za dlhoročné pedagogické pôsobenie na fakulte a rozvíjanie štúdia etológie

2009

Balážová Mária

Cena Ľudovíta Drobnicu

2008

Bosíková Eva

Piate Ivanské dni mladých biológov, sekcia fyziológia a všeobecná biológia, 1. miesto

Niederová Ľubica

Súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV, 1. cena v rámci II. oddelenia vied SAV

2005

Svobodová Lenka

Udelenie podpory z Podporného fondu Štefana Schwarza

2003

Čuboňová Ľ.

III. miesto a Cena Predsedu SAV na ŠVK k 50. výročiu SAV v biologickej sekcii
Čestné uznanie na II. ročníku Drobnicovho memoriálu 2003

Svobodová Lenka

I. miesto a Cena Predsedu SAV na Študentskej vedeckej konferencii k 50. výročiu SAV v chemickej sekcii

Šnejdárková Maja

Cena SAV za spoluprácu s vysokými školami za dlhodobú spoluprácu s FMFI UK Bratislava (prof. RNDr. T. Hianik, DrSc.) v oblasti využitia supramolekulových štruktúr pri vývoji chemicky citlivých rozhraní u biosenzorov

Valachovič Martin

I. miesto v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov k 50. výročiu SAV