Občianske združenie BioEcoGen

Pri ÚBGŽ SAV pracuje občianske združenie „BIOECOGEN“, ktoré vzniklo v r.1997 transformáciou rovnomennej nadácie. Cieľom združenia je podporovať vedecko-výskumné projekty, vytvoriť pre mladých výskumných pracovníkov, doktorandov a diplomantov priaznivé podmienky pre ich vedecko-výskumnú činnosť, vrátane podpory ich účasti na domácich a zahraničných podujatiach. Prostriedky OZ získava prostredníctvom svojich členov a od domácich i zahraničných sponzorov. OZ sa podieľa na organizovaní minisympózia pre doktorandov “Dni mladých biológov” a podporuje propagáciu vedy a ústavu. Okrem toho podporila účasť niekoľkých študentov a ašpirantov na zahraničných pobytoch.

Predseda predstavenstva

Bilčík Boris

Členovia predstavenstva

Antalíková Jana
Balážová Mária
Švarcová Alžbeta
Valachovič Martin

Členovia dozornej rady

Griač Peter
Košťál Ľubor
Michalková Katarína