Poradný výbor pre dobré životné podmienky zvierat

Predseda 

RNDr. Boris Bilčík, PhD.  (CBv ÚBGŽ SAV)

Členovia

Eliyahu Dremencov, MMedSc , PhD. (CBv ÚMFG SAV)
Mgr. Ľubica Niederová, PhD.  (CBv ÚBGŽ SAV)
Mgr. Katarína Pichová, PhD. (CBv ÚBGŽ SAV)
MVDr. Milan Kopčok (zmluvný veterinárny lekár)