Oddelenie biochémie membrán

Oddelenie pozostáva z troch laboratórií – Laboratória biogenézy membrán,  Laboratória biosenzorov a Laboratória bunkového cyklu.

Laboratórium biogenézy membrán

CL-deficient mutants exhibit flat sheets
Laboratórium je zamerané na štúdium procesov, ktorými eukaryotické bunky regulujú lipidové zloženie svojich membrán. V rámci nášho výskumu sa snažíme pochopiť mechanizmy účinku anti-sterolových antimykotík ako aj vznik rezistencie k nim. Na kvasinkách Saccharomyces cerevisiae a Schizosaccharomyces pombe ako modelových eukaryotických bunkách tiež skúmame, akým spôsobom sa poruchy lipidového metabolizmu podieľajú na vzniku niektorých závažných ochorení. Venujeme sa aj možnostiam biotechnologickej produkcie cenných lipidových látok v kvasinkách.

Laboratórium bunkového cyklu

Laboratórium sa zaoberá štúdiom segregácie chromozómov počas meiotického delenia u kvasinky Schizosaccharomyces pombe ako modelového eukaryotického organizmu. Zameriavame sa na identifikáciu a charakterizáciu proteínov zúčastňujúcich sa homológnej rekombinácie a karyogamie. Cieľom je pochopiť mechanizmy, ktoré vedú k vzniku závažných ľudských ochorení s poruchami v segregácii a rekombinácii chromozómov, akými sú napr. Downov syndróm a nádorové ochorenia. Viac informácií o Laboratóriu bunkového cyklu.

 

Meno / PozíciaE-mailTelefón
Bábelová, Lenka RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Lenka.Svobodova@savba.sk02/32293803
Bágeľová Poláková, Silvia Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Silvia.Bagelova@savba.sk02/32293824
Bakošová, Anetta Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Anetta.Bakosova@savba.sk02/32293825
Balážová, Mária Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Maria.Balazova@savba.sk02/32293823
Ďurišová, Ivana Mgr.
doktorandka
Ivana.Durisova@savba.sk02/32293820
Garaiová, Martina Mgr., PhD.
vedecký pracovník
martina.garaiova@savba.sk02/32293822
Griač, Peter RNDr., DrSc.
vrdúci vedecký pracovník
Peter.Griac@savba.sk02/32293821
Holič, Roman Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
roman.holic@savba.sk02/32293824
Kostolanská, Marta
technička
Krajčiová, Daniela Mgr.
doktorandka
Daniela.Krajciova@savba.sk02/32293825
Levík, Jaroslav Mgr.
laborant
Jaroslav.Levik@savba.sk
Pevalová, Zuzana Mgr., PhD.
vedecký pracovník
zuzana.pevalova@savba.sk02/ 3229 3825
Pokorná, Lucia Ing., PhD.
odborný pracovník
lucia.pokorna@savba.sk02/32293825
Stupeňová, Erika Ing.
doktorandka
Erika.Stupenova@savba.sk02/32293825
Šťastný, Dominik , M.Sc.
doktorand
Dominik.Stastny@savba.sk02/32293820
Tahotná, Dana RNDr., CSc.
vedecký pracovník
Danka.Tahotna@savba.sk02/32293823
Valachovič, Martin Mgr., PhD.
vedúci oddelenia
Martin.Valachovic@savba.sk02/32293822
Zriniová, Ingrid Mgr.
ingrid.zriniova@savba.sk02/32293820