Základné info

Bakošová, Anetta Mgr., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 02/32293825