Základné info

Valachovič, Martin Mgr., PhD.

vedúci oddelenia
Tel.: 02/32293822