Základné info

Griač, Peter RNDr., DrSc.

vrdúci vedecký pracovník
Tel.: 02/32293821