Poradný výbor pre dobré životné podmienky zvierat

 

Predseda 

RNDr. Boris Bilčík, PhD.  (CBv ÚBGŽ SAV)

 

Členovia

Eliyahu Dremencov, MMedSc , PhD. (CBv ÚMFG SAV)

Mgr. Ľubica Niederová, PhD.  (CBv ÚBGŽ SAV)

Mgr. Katarína Pichová, PhD. (CBv ÚBGŽ SAV)

MVDr. Milan Kopčok (zmluvný veterinárny lekár)

 

Štatút poradného výboru