Pracovníci

Meno / PozíciaE-mailTelefón
Antalíková, Jana RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Jana.Antalikova@savba.sk02/32293834
Bábelová, Lenka RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Lenka.Svobodova@savba.sk02/32293803
Bágeľová Poláková, Silvia Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Silvia.Bagelova@savba.sk02/32293824
Bakošová, Anetta Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Anetta.Bakosova@savba.sk02/32293825
Balážová, Mária Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Maria.Balazova@savba.sk02/32293823
Bilčík, Boris RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Boris.Bilcik@savba.sk02/32293830
Čavarga, Ivan MUDr., PhD.
vedecký pracovník
cavarga.ivan@gmail.com02/32293830
Červenko, Michal
údržbár
michalcervenko@gmail.com
Ďurišová, Ivana Mgr.
doktorandka
Ivana.Durisova@savba.sk02/32293820
Garaiová, Martina Mgr., PhD.
vedecký pracovník
martina.garaiova@savba.sk02/32293822
Géci, Vladimír
technický pracovník
Vladimir.Geci@savba.sk02/32293814
Griač, Peter RNDr., DrSc.
vrdúci vedecký pracovník
Peter.Griac@savba.sk02/32293821
Hoďová, Vladimíra Mgr.
odborný pracovník s VŠ vzdelaním vo výskume
Vladimira.Hodova@savba.sk02/32293835
Holič, Roman Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
roman.holic@savba.sk02/32293824
Horovská, Ľubica Ing.
odborný pracovník
Lubica.Horovska@savba.sk02/32293833
Huntošová, Veronika RNDr., PhD.
Veronika.Huntosova@upjs.sk
Jankovičová, Jana Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
jana.jankovicova@savba.sk02/ 3229 3834
Kostolanská, Marta
technička
Košťál, Ľubor RNDr., CSc.
Vedúci organizačnej zložky
Lubor.Kostal@savba.sk02/ 3229 3801
Krajčiová, Daniela Mgr.
doktorandka
Daniela.Krajciova@savba.sk02/32293825
Levík, Jaroslav Mgr.
laborant
Jaroslav.Levik@savba.sk
Máčajová, Mariana Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Mariana.Macajova@savba.sk02/ 3229 3832
Meta, Majlinda Mgr.
doktorandka
Majlinda.Meta@savba.sk02/32293835
Michalková, Katarína Ing., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Katarina.Fabryova@savba.sk02/ 3229 3833
Niederová-Kubíková, Ľubica Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Lubica.Niederova@savba.sk02/ 3229 3832
Ostrolucká, Dominika Mgr.
odborný pracovník
Dominika.Kubaliakova@savba.sk02/32293835
Pavuková, Eva Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Eva.Bosikova@savba.sk02/ 3229 3831
Pevalová, Zuzana Mgr., PhD.
vedecký pracovník
zuzana.pevalova@savba.sk02/ 3229 3825
Pichová, Katarína Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Katarina.Pichova@savba.sk02/ 3229 3831
Pokorná, Lucia Ing., PhD.
odborný pracovník
lucia.pokorna@savba.sk02/32293825
Putiková, Iveta
upratovačka
Radič, Rebecca Mgr.
doktorandka
Rebecca.Radic@savba.sk02/32293835
Sečová, Petra Ing., PhD.
vedecký pracovník
Petra.Secova@savba.sk02/32293833
Stupeňová, Erika Ing.
doktorandka
Erika.Stupenova@savba.sk02/32293825
Švarcová, Alžbeta
samostatný odborný referent ETÚ CBv SAV
Alzbeta.Svarcova@savba.sk02/32293800
Tahotná, Dana RNDr., CSc.
vedecký pracovník
Danka.Tahotna@savba.sk02/32293823
Tomášek, Matej , MSc.
Matej.Tomasek@savba.sk02/32293820
Valachovič, Martin Mgr., PhD.
vedúci oddelenia
Martin.Valachovic@savba.sk02/32293822
Zriniová, Ingrid Mgr.
ingrid.zriniova@savba.sk02/32293820