Základné info

Tahotná, Dana RNDr., CSc.

vedecký pracovník
Tel.: 02/32293823