Základné info

Holič, Roman Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/32293824