Publikácie

Publikácie za rok 2022

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
  • GAHUROVÁ, Dominika** - KRAJČIOVÁ, Daniela - REICHWALDEROVÁ, Katarína - SLANINOVÁ, Miroslava**. Insertional mutagenesis in Chlamydomonas reinhardtii: An effective strategy for the identification of new genes involved in the DNA damage response. In European Journal of Protistology, 2022, vol. 82, art. no. 125855. ISSN 0932-4739. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ejop.2021.125855 Typ: ADCA
  • KÁŇOVIČOVÁ, Paulína - ČERMÁKOVÁ, Petra - KUBALOVÁ, Dominika - BÁBELOVÁ, Lenka - VESELÁ, Petra - VALACHOVIČ, Martin - ZAHUMENSKÝ, Jakub - HORVÁTH, Anton - MALÍNSKÝ, Ján** - BALÁŽOVÁ, Mária**. Blocking phosphatidylglycerol degradation in yeast defective in cardiolipin remodeling results in a new model of the Barth syndrome cellular phenotype. In Journal of Biological Chemistry, 2022, vol. 298, no. 1, art. no. 101462. ISSN 0021-9258. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jbc.2021.101462 (Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. APVV-20-0129 : Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu. AS CR SAV Joint Project SAV-18-25 : Barthov syndróm - Štúdium morfológie mitochondrií v novom kvasinkovom modeli. SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie) Typ: ADCA