Publikácie

Publikácie za rok 2022

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.
Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • ANTALÍKOVÁ, Jana - SEČOVÁ, Petra - MICHALKOVÁ, Katarína - HOROVSKÁ, Ľubica - PÁLENÍKOVÁ, Veronika - JANKOVIČOVÁ, Jana**. Expression of αV integrin and its potential partners in bull reproductive tissues, germ cells and spermatozoa. In International Journal of Biological Macromolecules, 2022, vol. 209, part A, p. 542-551. (2021: 8.025 - IF, Q1 - JCR, 1.100 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0141-8130. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2022.04.001 (APVV-19-0111 : Kryouchovávanie gamet a embryí hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. Vega č. 2/0027/20 : Štúdium proteínov tetraspanínovej rodiny v procese reprodukcie hovädzieho dobytka) Typ: ADCA
 • Dni mladých biológov 11. ročník, 15. jún 2022 Bratislava : zborník abstraktov. Eds. Mária Balážová, Martin Valachovič. Bratislava : Centrum biovied Slovenská akadémia vied, v. v. i. - Ústav biochémie a genetiky živočíchov, 2022. 39 s. ISBN 978-80-974246-1-9 (Dni mladých biológov 11. ročník) Typ: GII
 • ĎURIŠOVÁ, Ivana - BALÁŽOVÁ, Mária. Úloha fosfatidylglycerolu v tlmení zápalovej reakcie. In Dni mladých biológov 11. ročník, 15. jún 2022 Bratislava : zborník abstraktov. - Bratislava : Centrum biovied Slovenská akadémia vied, v. v. i. - Ústav biochémie a genetiky živočíchov, 2022, s. 28-29. ISBN 978-80-974246-1-9. (Vega č. 2/0030/22 : Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom. COST Action CA19105 : Paneurópska sieť pre lipidomiku a epilipidomiku. APVV-20-0129 : Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu. Dni mladých biológov 11. ročník) Typ: AFH
 • GAHUROVÁ, Dominika** - KRAJČIOVÁ, Daniela - REICHWALDEROVÁ, Katarína - SLANINOVÁ, Miroslava**. Insertional mutagenesis in Chlamydomonas reinhardtii: An effective strategy for the identification of new genes involved in the DNA damage response. In European Journal of Protistology, 2022, vol. 82, art. no. 125855. (2021: 3.471 - IF, Q3 - JCR, 0.679 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0932-4739. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ejop.2021.125855 Typ: ADCA
 • GARAIOVÁ, Zuzana - KRÁĽOVÁ, I. - GARAIOVÁ, Martina - HOLIČ, Roman - HIANIK, Tibor. Modification of casein micelles by aptamers for targeted drug delivery purposes. In 10th Slovak Biophysical Symposium, Máj 3-5, 2022, Smolenice : Book of Contributions. - Smolenice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center of Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia, 2022, p. 95. ISBN 978-80-973719-4-4. (Slovak Biophysical Symposium) Typ: AFL
 • CHU, I* - CHEN, Ying-Chih* - LAI, Ruo-Yun - CHAN, Jui-Fen - LEE, Ya-Hui - BALÁŽOVÁ, Mária - HSU, Yuan-Hao Howard**. Phosphatidylglycerol Supplementation Alters Mitochondrial Morphology and Cardiolipin Composition. In Membranes : Open Access Journal, 2022, vol. 12, no. 4, art. no. 383. (2021: 4.562 - IF, Q1 - JCR, 0.517 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2077-0375. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/membranes12040383 (SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie) Typ: ADCA
 • KÁŇOVIČOVÁ, Paulína - ČERMÁKOVÁ, Petra - KUBALOVÁ, Dominika - BÁBELOVÁ, Lenka - VESELÁ, Petra - VALACHOVIČ, Martin - ZAHUMENSKÝ, Jakub - HORVÁTH, Anton - MALÍNSKÝ, Ján** - BALÁŽOVÁ, Mária**. Blocking phosphatidylglycerol degradation in yeast defective in cardiolipin remodeling results in a new model of the Barth syndrome cellular phenotype. In Journal of Biological Chemistry, 2022, vol. 298, no. 1, art. no. 101462. (2021: 1.871 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0021-9258. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jbc.2021.101462 (Vega č. 2/0165/18 : Charakterizácia nového kvasinkového modelu pre štúdium Barthovho syndrómu. APVV-20-0129 : Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu. AS CR SAV Joint Project SAV-18-25 : Barthov syndróm - Štúdium morfológie mitochondrií v novom kvasinkovom modeli. SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie) Typ: ADCA
 • KÁŇOVIČOVÁ, Paulína - BALÁŽOVÁ, Mária. Vplyv subterapeutickej koncentrácie liečiva valproátu na modely Barthovho syndrómu. In Dni mladých biológov 11. ročník, 15. jún 2022 Bratislava : zborník abstraktov. - Bratislava : Centrum biovied Slovenská akadémia vied, v. v. i. - Ústav biochémie a genetiky živočíchov, 2022, s. 30. ISBN 978-80-974246-1-9. (Vega č. 2/0030/22 : Modulácia neuronálnej excitability homocysteínom. APVV-20-0129 : Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu. SAS-MOST JRP 2016/4 : Metabolizmus lipidov ako kľúčový regulátor mitochondriálnej funkcie. APP0170 : Potenciálne využitie stabilizátorov nálady na obnovenie mitochondriálnej funkcie. Dni mladých biológov 11. ročník) Typ: AFH
 • LUKÁČOVÁ, Kristína** - HAMAIDE, Julie - BACIAK, Ladislav - VAN DER LINDEN, Annemie - KUBÍKOVÁ, Ľubica**. Striatal Injury Induces Overall Brain Alteration at the Pallial, Thalamic, and Cerebellar Levels. In Biology-Basel, 2022, vol. 11, no. 3, art. no. 425. (2021: 5.168 - IF, Q1 - JCR, 0.903 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2079-7737. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biology11030425 (APVV-20-0344 : Určenie úlohy dopamínu a neurogenézy v dospelosti pre naučené správanie spevavcov pomocou optogenetickej manipulácie. Vega č. 2/0068/20 : Plasticita mozgu v spojení s naučenou vokálnou komunikáciou u spevavcov) Typ: ADCA
 • MÁČAJOVÁ, Mariana - HUNTOŠOVÁ, Veronika** - META, Majlinda - KUNDEKOVÁ, Barbora - ČAVARGA, Ivan - BILČÍK, Boris**. Quail Chorioallantoic Membrane - A Tool for Photodynamic Diagnosis and Therapy. In Journal of Visualized Experiments / JoVE journal, 2022, vol. 182, art. no. e63422. (2021: 1.424 - IF, Q3 - JCR, 0.504 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1940-087X. Dostupné na: https://doi.org/10.3791/63422 (Vega č. 2/0042/21 : Bioaktívne oleje v terapii mikrobiálnych infekcií na modeli aviárnej chorioalantoickej membrány. APVV-20-0129 : Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu) Typ: ADMA
 • META, Majlinda - KUNDEKOVÁ, Barbora - BILČÍK, Boris - ČAVARGA, Ivan - BALÁŽOVÁ, Mária - MÁČAJOVÁ, Mariana. Využitie chorioalantoickej membrány prepelice japonskej (Coturnix japonica) ako modelu zápalového tkaniva a alternatívnych postupov pri liečbe zápalu. In Dni mladých biológov 11. ročník, 15. jún 2022 Bratislava : zborník abstraktov. - Bratislava : Centrum biovied Slovenská akadémia vied, v. v. i. - Ústav biochémie a genetiky živočíchov, 2022, s. 14. ISBN 978-80-974246-1-9. (Vega č. 2/0042/21 : Bioaktívne oleje v terapii mikrobiálnych infekcií na modeli aviárnej chorioalantoickej membrány. APVV-20-0129 : Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu. Dni mladých biológov 11. ročník) Typ: AFH
 • PETRISKOVÁ, Lívia - KODEDOVÁ, Marie - VALACHOVIČ, Martin. ‘Sterol quality control‘ systém v utilizácii externých sterolov u kvasiniek v hypoxickom strese. In Dni mladých biológov 11. ročník, 15. jún 2022 Bratislava : zborník abstraktov. - Bratislava : Centrum biovied Slovenská akadémia vied, v. v. i. - Ústav biochémie a genetiky živočíchov, 2022, s. 27. ISBN 978-80-974246-1-9. (Vega č. 2/0106/20 : Príjem a metabolizmus externých sterolov počas hypoxického stresu u kvasiniek. Dni mladých biológov 11. ročník) Typ: AFH
 • PICHOVÁ, Katarína - KUBÍKOVÁ, Ľubica - KOŠŤÁL, Ľubor**. The Acute Pharmacological Manipulation of Dopamine Receptors Modulates Judgment Bias in Japanese Quail. In Frontiers in Physiology, 2022, vol. 13, art. no. 883021. (2021: 4.755 - IF, Q1 - JCR, 1.126 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1664-042X. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fphys.2022.883021 (APVV-17-0371 : Behaviorálne a fyziologické indikátory welfaru hydiny. Vega č. 2/0168/19 : Problémové správanie hydiny – vplyv prítomnosti matky a definovanie individuálnych fenotypov náchylných na jeho vývin) Typ: ADCA
 • ŠŤASTNÝ, Dominik - HOLIČ, Roman - GRIAČ, Peter. Charakteristika lipid prenášajúcich proteínov u parazitického prvoka Plasmodium falciparum spôsobujúceho maláriu. In Dni mladých biológov 11. ročník, 15. jún 2022 Bratislava : zborník abstraktov. - Bratislava : Centrum biovied Slovenská akadémia vied, v. v. i. - Ústav biochémie a genetiky živočíchov, 2022, s. 36. ISBN 978-80-974246-1-9. (Vega č. 2/0027/19 : Charakterizácia biosyntetickej dráhy kardiolipínu kvasinky Schizosaccharomyces pombe ako modelovej eukaryotickej bunky. APP0321 : Characterization of CRAL-TRIO containing phospholipid transfer protein in Plasmodium falciparum. Dni mladých biológov 11. ročník) Typ: AFH
 • ŠULÁKOVÁ, Nikoleta - KRAJČIOVÁ, Daniela - HOLIČ, Roman. Gény zúčastňujúce sa na aktivácii voľných mastných kyselín v tukotvorných kvasinkách Rhodosporidium toruloides. In Dni mladých biológov 11. ročník, 15. jún 2022 Bratislava : zborník abstraktov. - Bratislava : Centrum biovied Slovenská akadémia vied, v. v. i. - Ústav biochémie a genetiky živočíchov, 2022, s. 22. ISBN 978-80-974246-1-9. (Vega č. 2/0012/20 : Kyselina puniková: produkcia a mechanizmy jej účinku v kvasinkách. APVV-20-0166 : Nekonvenčné kvasinky ako producenty lipidov s vysokou pridanou hodnotou. Dni mladých biológov 11. ročník) Typ: AFH