Publikácie

Publikácie za rok 2017

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • ANTALÍKOVÁ, JanaJANKOVIČOVÁ, JanaSIMON, MichalSEČOVÁ, PetraMICHALKOVÁ, KatarínaHOROVSKÁ, Ľubica – CHMELÍKOVÁ, Eva – POSTLEROVÁ, Pavla. Comparative study of tetraspanins on porcine and bovine oocytes. In XXIIIrd Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation : Program and Abstracts, The Castle Třešť, May 18 – 20, 2017. – Prague : Institute of Biotechnology, 2017, p. 15. Typ: AFG
 • BENKO, Zsigmond – LIANG, Dong – LI, Ge – ELDER, Robert T. – SARKAR, Anindya – TAKAYAMA, Jun – GHOSH, Arun K. A fission yeast cell-based system for multidrug resistant HIV-1 proteases. In Cell & Bioscience, 2017, vol. 7, no. 1, p. 5. ISSN 2045-3701. Typ: ADMA
 • BURÍKOVÁ, Monika – DEBREOVÁ, Michaela – ZAŤOVIČOVÁ, Miriam – BIZIK, Jozef – MÁČAJOVÁ, MarianaBILČÍK, Boris – PASTOREKOVÁ, Silvia – ŠVASTOVÁ, Eliška – ČAVARGA, Ivan. CAM model pre experimentálnu onkológiu. In Biomedicínske centrum SAV. XXII. Biologické dni : Biomedicína v súčasnosti: od základného výskumu po klinickú aplikáciu. – Bratislava : Venice, 2017, s. 33. ISBN 978-80-270-2809-2.(APVV-14-0816 : Objasnenie nových prometastatických funkcií nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX a jej interakcie so zápalovou odpoveďou.. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. VEGA 2/0139/15 : Úloha hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX v invazivite nádorových buniek. Biologické dni : Biomedicína v súčasnosti: od základného výskumu po klinickú aplikáciu). Typ: AFH
 • BURÍKOVÁ, Monika – POTURNAYOVÁ, Alexandra – BIZIK, Jozef – HIANIK, Tibor. Atómová silová mikroskopia pre detekciu nádorových buniek. In Biomedicínske centrum SAV. XXII. Biologické dni : Biomedicína v súčasnosti: od základného výskumu po klinickú aplikáciu. – Bratislava : Venice, 2017, s. 49. ISBN 978-80-270-2809-2.(Biologické dni : Biomedicína v súčasnosti: od základného výskumu po klinickú aplikáciu). Typ: AFL
 • ČIMBOROVÁ, DominikaBALÁŽOVÁ, Mária. Degradácia fosfatidylglycerolu v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017, Bratislava, 26.apríl. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, p. 895-898. ISBN 978-80-223-4310-7.(Vega č. 2/0168/14 : Štúdium mitochondriálnych lipidov v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae a Schizosaccharomyces pombe. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze). Typ: AFD
 • ČIMBOROVÁ, DominikaBALÁŽOVÁ, Mária. The role of lipid droplets in degradation of phosphatidylglycerol in the yeast Saccharomyces cerevisiae. In 13th Yeast Lipid Conference, Paris, 17 – 19 May 2017, International scientific meeting : Abstract book. – 2017, p. 47.(Vega č. 2/0168/14 : Štúdium mitochondriálnych lipidov v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae a Schizosaccharomyces pombe. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze). Typ: AFG
 • ČIMBOROVÁ, Dominika. Úloha lipidových partikúl v homeostáze fosfatidylglycerolu v kvasinkách Saccharomyces cerevisiae. In Drobnicov memoriál 9. ročník, UVZ Danišovce, 12. – 14. september 2017 : Zborník príspevkov a program. – Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, 2017, p. 24. ISBN 978-80-972752-0-4. Typ: AFH
 • ČIMBOROVÁ, DominikaBALÁŽOVÁ, Mária. Degradation of phosphatidylglycerol by specific phospholipase in the yeasts Saccharomyces cerevisiae. In EMBO/EBML Symposium: Molecular and Cell Biology of Membranes. – Heidelberg, Germany, 2017, p. 61.(EMBO/EBML Symposium: Molecular and Cell Biology of Membranes). Typ: AFK
 • DEBREOVÁ, Michaela – CSÁDEROVÁ, Lucia – BURÍKOVÁ, Monika – SEDLÁKOVÁ, Oľga – ZAŤOVIČOVÁ, Miriam – BIZIK, Jozef – PASTOREKOVÁ, Silvia – ŠVASTOVÁ, Eliška. Expression and catalytic activity of PH modulating CA IX increases aggressive behavior of tumor cells. In Biomedicínske centrum SAV. XXII. Biologické dni : Biomedicína v súčasnosti: od základného výskumu po klinickú aplikáciu. – Bratislava : Venice, 2017, s. 23. ISBN 978-80-270-2809-2.(APVV-14-0816 : Objasnenie nových prometastatických funkcií nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX a jej interakcie so zápalovou odpoveďou.. VEGA 2/0139/15 : Úloha hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX v invazivite nádorových buniek. Biologické dni : Biomedicína v súčasnosti: od základného výskumu po klinickú aplikáciu). Typ: AFH
 • GARAIOVÁ, Martina – MIETKIEWSKA, Elzbieta – WESELAKE, Randall J. – HOLIČ, Roman. Metabolic engineering of Schizosaccharomyces pombe to produce punicic acid, a conjugated fatty acid with nutraceutic properties. In Applied Microbiology and Biotechnology, 2017, vol., no, pp. (3.420 – IF2016). ISSN 0175-7598. Typ: ADCA
 • GARAIOVÁ, MartinaVALACHOVIČ, MartinHOLIČ, RomanHAPALA, IvanCSÁKY, Zsófia. Lipotoxicity of squalene to yeast cells defective in lipid droplet biogenesis. In 13th Yeast Lipid Conference, Paris, 17 – 19 May 2017, International scientific meeting : Abstract book. – 2017, p. 49. Typ: AFG
 • 44th Annual Conference on Yeast, May 2-5, 2017, SAS Congress Centre, Smolenice, Slovakia. Bratislava : Institute of Chemistry SAS, Institute of Animal Biochemistry and Genetics, Centre of Biosciences SAS, 2017. ISSN 1336-4839. Typ: FAI
 • HIANIK, Tibor – POTURNAYOVÁ, AlexandraBÁBELOVÁ, Lenka – BURÍKOVÁ, Monika – BIZIK, Jozef – LEITNER, Míchael – LAMPRECHT, Constanze – EBNER, Andreas. DNA aptamers: structure, physical properties and biosensing applications. In XVII. Workshop of Physical Chemists and Electrochemists, Brno, 30th and 31st May, 2017 : Metrohm. Book of Abstracts. – Brno : Masaryk University, 2017, p. 10. ISBN 978-80-201-8580-0. Typ: AFG
 • HURAIOVÁ, Barbora – RICHTEROVÁ, J. – ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea – GÁPLOVSKÁ, Katarína – BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia – ČIPÁK, Ľuboš – GREGAN, Juraj. Charakteristika nových otvorených čítacích rámcov v kvasinke Schizosaccharomyces pombe. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017, Bratislava, 26.apríl. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, p. 247-252. ISBN 978-80-223-4310-7.(APVV-0334-12 : Charakterizácia funkcií kohezínu v meióze). Typ: AFD
 • CHOMOVÁ, Mária – BALÁŽOVÁ, Mária – MUCHOVÁ, Jana. Diabetes-induced abnormalities of mitochondrial function in rat brain cortex: the effect of n-3 fatty acid diet. In Molecular and Cellular Biochemistry : an international journal for chemical biology in health and disease, 2017, vol., iss., p. (2.669 – IF2016). ISSN 0300-8177. Typ: ADCA
 • JANKOVIČOVÁ, JanaMICHALKOVÁ, KatarínaSEČOVÁ, PetraHOROVSKÁ, Ľubica – MAŇÁSKOVÁ-POSTLEROVÁ, Pavla – ANTALÍKOVÁ, Jana. Evaluation of protein phosphorylation in bull sperm during their maturation in the epididymis. In Cell and Tissue Research, 2017, vol., no., p. (2.787 – IF2016). ISSN 0302-766X.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky). Typ: ADCA
 • JANKOVIČOVÁ, JanaSIMON, MichalSEČOVÁ, PetraMICHALKOVÁ, KatarínaHOROVSKÁ, ĽubicaANTALÍKOVÁ, Jana. Characterization of tetraspanin protein CD81 on bovine gametes. In XXIIIrd Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation : Program and Abstracts, The Castle Třešť, May 18 – 20, 2017. – Prague : Institute of Biotechnology, 2017, p. 14. Typ: AFG
 • KAŇKOVÁ, Zuzana – ZEMAN, MichalLEDECKÁ, Daniela – OKULIAROVÁ, Monika. Variable effects of elevated egg yolk testosterone on different arms of the immune system in young quail. In General and Comparative Endocrinology, 2017, vol., p. (2.585 – IF2016). ISSN 0016-6480. Typ: ADCA
 • KIRCHNER, Marlene K. – KOŠŤÁL, ĽuborBILČÍK, Boris – WINCKLER, Christoph. Mapping farm animal welfare research in an enlarged Europe: international collaboration, bibliometric output, research resources and relation to economic indices. In Scientometrics, 2017, vol., p. (2.147 – IF2016). ISSN 0138-9130. Typ: ADCA
 • LEITNER, Míchael – POTURNAYOVÁ, Alexandra – LAMPRECHT, Constanze – WEICH, Sabine – ŠNEJDÁRKOVÁ, Maja – KARPIŠOVÁ, Ivana – HIANIK, Tibor – EBNER, Andreas. Characterization of the specific interaction between the DNA aptamer sgc8c and protein tyrosine kinase-7 receptors at the surface of T-cells by biosensing AFM. In Analytical and Bioanalytical Biochemistry, 2017, vol. 409, iss. 11, p. 2767-2776. (3.431 – IF2016). ISSN 1618-2642. Typ: ADCA
 • LUKÁČOVÁ, Kristína – BACIAK, Ladislav – PAVUKOVÁ, EvaPICHOVÁ, Katarína – KAŠPAROVÁ, Svatava – KUBÍKOVÁ, Ľubica. Imaging of striatal injury in a songbird brain. In General Physiology and Biophysics, 2017, vol. 36, p. 23-29. (1.170 – IF2016). ISSN 0231-5882. Typ: ADDA
 • LUKÁČOVÁ, Kristína – HAMAIDE, Julie – BAČIAK, Ladislav – KAŠPAROVÁ, Svatava – VAN DER LINDEN, Annemie – KUBÍKOVÁ, Ľubica. Zmeny v speve a neuronálnej konektivite spevavcov počas regenerácie mozgu po poškodení. In Drobnicov memoriál 9. ročník, UVZ Danišovce, 12. – 14. september 2017 : Zborník príspevkov a program. – Bratislava : Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky Centra biovied SAV, 2017, p. 44. ISBN 978-80-972752-0-4. Typ: AFH
 • LUKÁČOVÁ, Kristína – HAMAIDE, Julie – VAN DER LINDEN, Annemie – NIEDEROVÁ-KUBÍKOVÁ, Ľubica. Brain changes after basal ganglia injury in songbirds. In 8th International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology : Program and Abstract Book. – Košice : GAIA- Institute of Neurobiology SAS, 2017, p. 57. ISBN 978-80-972729-0-6.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov. Vega č. 2/0177/14 : Regenerácia špecifických regiónov mozgu dospelých spevavcov skúmaná pomocou in vivo magnetickej rezonancie. International Symposium on Experimental and Clinical Neurobiology). Typ: AFL
 • MÁČAJOVÁ, Mariana – SÝKOROVÁ, M. – ČAVARGA, IvanBILČÍK, Boris. Stimulácia a inhibícia angiogenézy na modeli chorioalantoickej membrány prepelice japonskej (coturnix japonica). In 93. Fyziologické dni : zborník abstraktov. – Košice : Universum, 2017, s. 81. ISBN 978-80-89046-98-0.(Vega č. 2/0102/15 : Chorioalantoická membrána embrya prepelice japonskej ako in vivo model na testovanie hypericínom indukovanej fluorescenčnej diagnostiky nádorových lézií. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • MÁČAJOVÁ, Mariana – SÝKOROVÁ, M. – ČAVARGA, IvanBILČÍK, Boris. Stimulation and inhibition of angiogenesis on the Japanese quail (Coturnix japonica) chorioallantoic membrane model. In Biomedicínske centrum SAV. Genetic toxicology and cancer prevention : book of abstracts. – Bratislava : Cancer research institute, Biomedical research center, 2017, p. 61. ISBN 978-80-972247-2-1.(Vega č. 2/0102/15 : Chorioalantoická membrána embrya prepelice japonskej ako in vivo model na testovanie hypericínom indukovanej fluorescenčnej diagnostiky nádorových lézií. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak meeting). Typ: AFH
 • MICHALKOVÁ, KatarínaSIMON, MichalANTALÍKOVÁ, JanaJANKOVIČOVÁ, JanaSEČOVÁ, PetraHOROVSKÁ, Ľubica – POSTLEROVÁ, Pavla. Biochemical characterization of CD52-like molecule in bull sperm and boar seminal plasma. In XXIIIrd Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation : Program and Abstracts, The Castle Třešť, May 18 – 20, 2017. – Prague : Institute of Biotechnology, 2017, p. 17. Typ: AFG
 • OKULIAROVÁ, Monika – MEDDLE, Simone L. – ZEMAN, Michal. Egg deposition of maternal testosterone is primarily controlled by the preovulatory peak of luteinizing hormone in Japanese quail. In General and Comparative Endocrinology, 2017, vol., p. (2.585 – IF2016). ISSN 0016-6480. Typ: ADCA
 • PICHOVÁ, KatarínaBILČÍK, BorisKOŠŤÁL, Ľubor. Assessment of the effect of housing on feather damage in laying hens using IR thermography. In Animal, 2017, vol. 11, no. 4, p. 661-669. (1.921 – IF2016). ISSN 1751-7311. Typ: ADCA
 • PIOVARČI, I. – POTURNAYOVÁ, Alexandra – NAGY, J. – SAROK, R. – HUCKER, A. – SZABO, K. – HIANIK, Tibor. Development of acoustic sensor for detection chymotrypsin activity of surfaces. In BioSensor 2017. 1st European and 10th German BioSensor Symposium, 20-23 March 2017, Potsdam, Germany. – Potsdam : Universität Potsdam, 2017, p. 218. Typ: AFK
 • POLOMOVÁ, JustínaPAVUKOVÁ, EvaLUKÁČOVÁ, Kristína – RIEBEL, Katharina – NIEDEROVÁ, Ľubica. Preferencia piesní u samíc zebričky červenozobej (Taeniopygia guttata) a aktivácia sluchových oblastí mozgu. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017, Bratislava, 26.apríl. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, p. 613-618. ISBN 978-80-223-4310-7.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov. Vega č. 2/0177/14 : Regenerácia špecifických regiónov mozgu dospelých spevavcov skúmaná pomocou in vivo magnetickej rezonancie). Typ: AFD
 • POTURNAYOVÁ, Alexandra – CASTILLO, Gabriela – SUBJAKOVÁ, Veronika – TATARKO, Marek – ŠNEJDÁRKOVÁ, Maja – HIANIK, Tibor. Optimization of cytochrome c detection by acoustic and electrochemical methods based on aptamer sensors. In Sensors and Actuators B: Chemical, 2017, vol. 238, p. 817-827. (5.401 – IF2016). ISSN 0925-4005. Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.2] AOUINI, S. – ZITI, S. – LABRIM, H. – BAHMAD, L. Wetting and layering transitions in a nano-dendrimer PAMAM structure: Monte Carlo study. In Materials Research Express, 2016-10-01, 3, 10, pp., SCOPUS

 • POTURNAYOVÁ, AlexandraBÁBELOVÁ, Lenka – BURÍKOVÁ, Monika – BIZIK, Jozef – LEITNER, Míchael – EBNER, Andreas – HIANIK, Tibor. Včasná detekcia leukémie pomocou aptamérového biosenzora. In Klinická onkologie : časopis České a slovenské onkologické společnosti. – Brno : Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2017, roč. 30, suppl. 1, s. 145-146. ISSN 0862-495X.(Brnenské onkologické dny : Laboratorní diagnostika v onkologii 2017). Typ: AFG
 • POTURNAYOVÁ, AlexandraBÁBELOVÁ, LenkaŠNEJDÁRKOVÁ, MajaBURÍKOVÁ, Monika – BIZIK, Jozef – HIANIK, Tibor. Early detection of cancer diseases using DNA aptamers. In BioSensor 2017. 1st European and 10th German BioSensor Symposium, 20-23 March 2017, Potsdam, Germany. – Potsdam : Universität Potsdam, 2017, p. 200. Typ: AFG
 • POTURNAYOVÁ, Alexandra – BURÍKOVÁ, Monika – BIZIK, Jozef – LEITNER, Míchael – EBNER, Andreas – HIANIK, Tibor. Využitie PTK7 biomarkerov na skorú diagnostiku onkologických ochorení. In Biomedicínske centrum SAV. XXII. Biologické dni : Biomedicína v súčasnosti: od základného výskumu po klinickú aplikáciu. – Bratislava : Venice, 2017, s. 40. ISBN 978-80-270-2809-2.(Biologické dni : Biomedicína v súčasnosti: od základného výskumu po klinickú aplikáciu). Typ: AFH
 • SULO, Pavol – SZABÓOVÁ, Dana – BIELIK, Peter – POLÁKOVÁ, Silvia – ŠOLTYS, Katarína – JATZOVÁ, Katarína – SZEMES, Tomáš. The evolutionary history of Saccharomyces species inferred fromcompleted mitochondrial genomes and revision in the ’yeast mitochondrial genetic code’. In DNA research, 2017, vol., p. (5.404 – IF2016). ISSN 1340-2838. Typ: ADCA
 • VALACHOVIČ, MartinHAPALA, Ivan. Biosynthetic Approaches to Squalene Production: The Case of Yeast. In Vaccine Adjuvants: Methods and Protocols, Methods in Molecular Biology. – New York : Springer Science+Business Media, 2017, vol. 1494, chapter 7, p. 95-106. ISBN 978-1-4939-6445-1. ISSN 1064-3745. Typ: ABC
 • VALACHOVIČ, Martin – ŽIAKOVÁ, Z. – GOFFA, Eduard – HAPALA, Ivan. Protective function of lipid particles. In 44th Annual Conference on Yeast, May 2-5, 2017, SAS Congress Centre, Smolenice, Slovakia. – Bratislava : Institute of Chemistry SAS, Institute of Animal Biochemistry and Genetics, Centre of Biosciences SAS, 2017, p. 72. ISSN 1336-4839.(Vega č. 2/0185/14 : Príjem sterolov ako adaptačný mechanizmus kvasiniek na nepriaznivé podmienky. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze). Typ: AFL
 • VAŠKOVIČOVÁ, Katarína – AWADOVÁ, Thuraya – VESELÁ, Petra – BALÁŽOVÁ, Mária – OPEKAROVÁ, Miroslava – MALINSKÝ, Jan. mRNA decay is regulated via sequestration of the conserved 5′-3′ exoribonuclease Xrn1 at eisosome in yeast. In European Journal of Cell Biology, 2017, vol., p. (3.712 – IF2016). ISSN 0171-9335. Typ: ADCA
 • VIRČÍKOVÁ, VeronikaTAHOTNÁ, DanaGRIAČ, Peter. Úloha medi a S-adenozylmetionínu v regulácii biosyntézy fosfatidylcholínu u kvasiniek Saccharomyces cerevisiae. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017, Bratislava, 26.apríl. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, p. 1171-1176. ISBN 978-80-223-4310-7. Typ: AFD
 • ŽIAKOVÁ, Z. – GOFFA, Eduard – VALACHOVIČ, Martin. Early ergosterol precursor, lanosterol and zymosterol are effectively esterified in order to be stored in lipid particles. In 13th Yeast Lipid Conference, Paris, 17 – 19 May 2017, International scientific meeting : Abstract book. – 2017, p. 85.(Vega č. 2/0185/14 : Príjem sterolov ako adaptačný mechanizmus kvasiniek na nepriaznivé podmienky. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze). Typ: AFK