Publikácie

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • ANTALÍKOVÁ, JanaSEČOVÁ, PetraHOROVSKÁ, Ľubica – KREJČÍŘOVÁ, Romana – ŠIMONÍK, Ondřej – JANKOVIČOVÁ, JanaBARTÓKOVÁ, Michaela – TUMOVA, Lucie – MAŇÁSKOVÁ-POSTLEROVÁ, Pavla**. Missing Information from the Estrogen Receptor Puzzle: Where Are They Localized in Bull Reproductive Tissues and Spermatozoa? In Cells, 2020, vol. 9, no. 1, art. no. 183. (2019: 4.366 – IF, Q2 – JCR). ISSN 2073-4409.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky). Typ: ADMA
 • BENCOVÁ, Alexandra – GOFFA, Eduard – MORVOVÁ, M. – VALACHOVIČ, MartinGRIAČ, Peter – TOTH, Hervay – GBELSKÁ, Yvetta**. The absence of PDR16 gene restricts the overexpression of CaSNQ2 gene in the presence of fluconazole in Candida albicans. In Mycopathologia, 2020, vol. 185, no. 3, p. 455-465. (2019: 2.452 – IF, Q3 – JCR, 0.759 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0301-486X.(Vega č. 2/0111/15 : Kvasinkové fosfatidylinozitol transferové proteíny: homeostáza lipidov a rezistencia k azolovým antimykotikám). Typ: ADCA
 • CSÁKY, ZsófiaGARAIOVÁ, Martina – KODEDOVÁ, Marie – VALACHOVIČ, Martin – SYCHROVÁ, Hana – HAPALA, Ivan**. Squalene lipotoxicity in a lipid droplet-less yeast mutant is linked to plasma membrane dysfunction. In Yeast, 2020, vol. 37, iss. 1, p. 45-62. (2019: 3.143 – IF, Q2 – JCR, 1.382 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0749-503X.(APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze. Vega č. 2/0064/16 : Úloha lipidových partikúl v biotechnologickej produkcii skvalénu kvasinkami). Typ: ADCA
 • HAMAIDE, Julie – LUKÁČOVÁ, Kristína – ORIJE, Jasmien – KELIRIS, Georgios A. – VERHOYE, Marleen – VAN DER LINDEN, Annemie**. In vivo assessment of the neural substrate linked with vocal imitation accuracy. In eLife, 2020, vol. 9, art. no. e49941. (2019: 7.080 – IF, Q1 – JCR, 6.079 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 2050-084X. Typ: ADMA
 • HOLIČ, RomanPOKORNÁ, LuciaGRIAČ, Peter**. Metabolism of phospholipids in the yeast Schizosaccharomyces pombe. In Yeast, 2020, vol. 37, iss. 1, p. 73-92. (2019: 3.143 – IF, Q2 – JCR, 1.382 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0749-503X.(APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze. Vega č. 2/0027/19 : Charakterizácia biosyntetickej dráhy kardiolipínu kvasinky Schizosaccharomyces pombe ako modelovej eukaryotickej bunky). Typ: ADCA
 • HURAIOVÁ, Barbora* – KANOVITS, J.* – BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia* – ČIPÁK, Ľuboš* – BENKŐ, Zsigmónd – ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea – ANRATHER, Dorothea – AMMERER, Gustav – DUNCAN, C.D.S. – MATA, J. – GREGAN, Juraj**. Proteomic analysis of meiosis and characterization of novel short open reading frames in the fission yeast Schizosaccharomyces pombe. In Cell Cycle, 2020, vol. 19, no. 14, p. 1777-1785. (2019: 3.699 – IF, Q2 – JCR, 1.319 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1538-4101. Dostupné na internete: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/15384101.2020.1779470>(VEGA 2/0039/19 : Funkčná analýza regulácie DEAH/RHA helikáz. Vega č. 2/0034/19 : Funkčná analýza nových proteínov potrebných pre meiotickú rekombináciu. VEGA 2/0026/18 : Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu. APVV-17-0130 : Regulácia komplexu Swi5-Sfr1 pomocou fosforylácie. APVV-18-0219 : Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe. APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu). Typ: ADMA
 • JANKOVIČOVÁ, Jana* – FROLÍKOVÁ, Michaela* – PÁLENÍKOVÁ, Veronika – VALÁŠKOVÁ, Eliška – ČERNÝ, Jiří – SEČOVÁ, PetraBARTÓKOVÁ, MichaelaHOROVSKÁ, Ľubica – MAŇÁSKOVÁ-POSTLEROVÁ, Pavla – ANTALÍKOVÁ, Jana** – KOMRSKOVÁ, Kateřina**. Expression and distribution of CD151 as a partner of alpha6 integrin in male germ cells. In Scientific Reports, 2020, vol. 10, no. 1, art. no. 4374. (2019: 3.998 – IF, Q1 – JCR, 1.341 – SJR, Q1 – SJR, karentované – CCC). (2020 – Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322.(Vega č. 2/0027/20 : Štúdium proteínov tetraspanínovej rodiny v procese reprodukcie hovädzieho dobytka. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky). Typ: ADCA
 • JANKOVIČOVÁ, Jana* – NEUEROVÁ, Zdeňka* – SEČOVÁ, PetraBARTÓKOVÁ, Michaela – BUBENÍČKOVÁ, Filipa – KOMRSKOVÁ, Kateřina – POSTLEROVÁ, Pavla – ANTALÍKOVÁ, Jana**. Tetraspanins in mammalian reproduction: spermatozoa, oocytes and embryos. In Medical Microbiology and Immunology, 2020, vol. 209, no. 4, p. 407-425. (2019: 1.961 – IF, Q3 – JCR, 0.860 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0300-8584.(Vega č. 2/0027/20 : Štúdium proteínov tetraspanínovej rodiny v procese reprodukcie hovädzieho dobytka. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky). Typ: ADCA
 • KUNDEKOVÁ, BarboraBILČÍK, BorisČAVARGA, IvanHOLIČ, Roman – HUNTOŠOVÁ, Veronika – KRONEK, Juraj – MÁČAJOVÁ, Mariana. Chorioalantoická membrána – experimentálny model na testovanie terapeutických látok a nanočastíc. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. – Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 52. ISBN 978-80-8187-074-3.(Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • MÁČAJOVÁ, MarianaČAVARGA, Ivan – SÝKOROVÁ, M. – VALACHOVIČ, Martin – NOVOTNÁ, V. – BILČÍK, Boris**. Modulation of angiogenesis by topical application of leptin and high and low molecular heparin using the Japanese quail chorioallantoic membrane model. In Saudi Journal of Biological Sciences, 2020, vol. 27, iss. 6, p. 1488-1493. (2019: 2.802 – IF, Q2 – JCR, 0.649 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1319-562X.(Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv). Typ: ADMA
 • MÁČAJOVÁ, MarianaMETA, MajlindaČAVARGA, IvanKUNDEKOVÁ, BarboraBILČÍK, Boris. Vplyv aplikácie leptínu pri fotodynamickej terapii – dokáže minimalizovať nežiadúce účinky? In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. – Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 58. ISBN 978-80-8187-074-3.(Vega č. 2/0096/18 : Vplyv fotodynamickej terapie na vybrané molekulárne markery angiogenézy, fibroproliferácie a štrukturálne zmeny na modeli prepeličej chorioalantoickej membrány. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • NIEDEROVÁ-KUBÍKOVÁ, Ľubica – MIKULÁŠKOVÁ, Viktória – POLOMOVÁ, Justína. Porovnanie citlivosti značkovačov neurogenézy. In 96. Fyziologické dni : zborník abstraktov. – Martin : Jesseniova Lekárska Fakulta v Martine Univerzita Komenského v Bratislave, 2020, s. 75. ISBN 978-80-8187-074-3.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov. Vega č. 2/0068/20 : Plasticita mozgu v spojení s naučenou vokálnou komunikáciou u spevavcov. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • PÁPAY, Marek – KLEIN, Cornelia – HAPALA, IvanPETRISKOVÁ, Lívia – KUCHLER, Karl – VALACHOVIČ, Martin**. Mutations in the nucleotide-binding domain of putative sterol importers Aus1 and Pdr11 selectively affect utilization of exogenous sterol species in yeast. In Yeast, 2020, vol. 37, iss. 1, p. 5-14. (2019: 3.143 – IF, Q2 – JCR, 1.382 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 0749-503X.(APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze. Vega č. 2/0106/20 : Príjem a metabolizmus externých sterolov počas hypoxického stresu u kvasiniek). Typ: ADCA
 • XU, Yu – HOLIČ, Roman – HUA, Qiang**. Comparison and Analysis of Published Genome-scale Metabolic Models of Yarrowia lipolytica. In Biotechnology and Bioprocess Engineering, 2020, vol. 25, no. 1, p. 53-61. (2019: 2.213 – IF, Q3 – JCR, 0.537 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1226-8372. Typ: ADMA