Publikácie

Publikácie za rok 2017

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • ANTALÍKOVÁ, JanaJANKOVIČOVÁ, JanaSIMON, MichalSEČOVÁ, PetraMICHALKOVÁ, KatarínaHOROVSKÁ, Ľubica – CHMELÍKOVÁ, Eva – POSTLEROVÁ, Pavla. Comparative study of tetraspanins on porcine and bovine oocytes. In XXIIIrd Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation : Program and Abstracts, The Castle Třešť, May 18 – 20, 2017. – Prague : Institute of Biotechnology, 2017, p. 15. Typ: AFG
 • HURAIOVÁ, Barbora – RICHTEROVÁ, J. – ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea – GÁPLOVSKÁ, Katarína – BÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia – ČIPÁK, Ľuboš – GREGAN, Juraj. Charakteristika nových otvorených čítacích rámcov v kvasinke Schizosaccharomyces pombe. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017, Bratislava, 26.apríl. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, p. 247-252. ISBN 978-80-223-4310-7.(APVV-0334-12 : Charakterizácia funkcií kohezínu v meióze). Typ: AFD
 • CHOMOVÁ, Mária – BALÁŽOVÁ, Mária – MUCHOVÁ, Jana. Diabetes-induced abnormalities of mitochondrial function in rat brain cortex: the effect of n-3 fatty acid diet. In Molecular and Cellular Biochemistry : an international journal for chemical biology in health and disease, 2017, vol., iss., p. (2.669 – IF2016). ISSN 0300-8177. Typ: ADCA
 • JANKOVIČOVÁ, JanaSIMON, MichalSEČOVÁ, PetraMICHALKOVÁ, KatarínaHOROVSKÁ, ĽubicaANTALÍKOVÁ, Jana. Characterization of tetraspanin protein CD81 on bovine gametes. In XXIIIrd Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation : Program and Abstracts, The Castle Třešť, May 18 – 20, 2017. – Prague : Institute of Biotechnology, 2017, p. 14. Typ: AFG
 • LEITNER, Míchael – POTURNAYOVÁ, Alexandra – LAMPRECHT, Constanze – WEICH, Sabine – ŠNEJDÁRKOVÁ, Maja – KARPIŠOVÁ, Ivana – HIANIK, Tibor – EBNER, Andreas. Characterization of the specific interaction between the DNA aptamer sgc8c and protein tyrosine kinase-7 receptors at the surface of T-cells by biosensing AFM. In Analytical and Bioanalytical Biochemistry, 2017, vol. 409, iss. 11, p. 2767-2776. (3.431 – IF2016). ISSN 1618-2642. Typ: ADCA
 • LUKÁČOVÁ, Kristína – BACIAK, Ladislav – PAVUKOVÁ, EvaPICHOVÁ, Katarína – KAŠPAROVÁ, Svatava – KUBÍKOVÁ, Ľubica. Imaging of striatal injury in a songbird brain. In General Physiology and Biophysics, 2017, vol. 36, p. 23-29. (1.170 – IF2016). ISSN 0231-5882. Typ: ADDA
 • MÁČAJOVÁ, Mariana – SÝKOROVÁ, M. – ČAVARGA, IvanBILČÍK, Boris. Stimulácia a inhibícia angiogenézy na modeli chorioalantoickej membrány prepelice japonskej (coturnix japonica). In 93. Fyziologické dni : zborník abstraktov. – Košice : Universum, 2017, s. 81. ISBN 978-80-89046-98-0.(Vega č. 2/0102/15 : Chorioalantoická membrána embrya prepelice japonskej ako in vivo model na testovanie hypericínom indukovanej fluorescenčnej diagnostiky nádorových lézií. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. Fyziologické dni). Typ: AFH
 • MÁČAJOVÁ, Mariana – SÝKOROVÁ, M. – ČAVARGA, IvanBILČÍK, Boris. Stimulation and inhibition of angiogenesis on the Japanese quail (Coturnix japonica) chorioallantoic membrane model. In Biomedicínske centrum SAV. Genetic toxicology and cancer prevention : book of abstracts. – Bratislava : Cancer research institute, Biomedical research center, 2017, p. 61. ISBN 978-80-972247-2-1.(Vega č. 2/0102/15 : Chorioalantoická membrána embrya prepelice japonskej ako in vivo model na testovanie hypericínom indukovanej fluorescenčnej diagnostiky nádorových lézií. APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv. Genetic toxicology and cancer prevention : Bilateral Czech and Slovak meeting). Typ: AFH
 • MICHALKOVÁ, KatarínaSIMON, MichalANTALÍKOVÁ, JanaJANKOVIČOVÁ, JanaSEČOVÁ, PetraHOROVSKÁ, Ľubica – POSTLEROVÁ, Pavla. Biochemical characterization of CD52-like molecule in bull sperm and boar seminal plasma. In XXIIIrd Symposium of Immunology and Biology of Reproduction with International Participation : Program and Abstracts, The Castle Třešť, May 18 – 20, 2017. – Prague : Institute of Biotechnology, 2017, p. 17. Typ: AFG
 • OKULIAROVÁ, Monika – MEDDLE, Simone L. – ZEMAN, Michal. Egg deposition of maternal testosterone is primarily controlled by the preovulatory peak of luteinizing hormone in Japanese quail. In General and Comparative Endocrinology, 2017, vol., p. (2.585 – IF2016). ISSN 0016-6480. Typ: ADCA
 • PICHOVÁ, KatarínaBILČÍK, BorisKOŠŤÁL, Ľubor. Assessment of the effect of housing on feather damage in laying hens using IR thermography. In Animal, 2017, vol. 11, no. 4, p. 661-669. (1.921 – IF2016). ISSN 1751-7311. Typ: ADCA
 • POLOMOVÁ, JustínaPAVUKOVÁ, EvaLUKÁČOVÁ, Kristína – RIEBEL, Katharina – NIEDEROVÁ, Ľubica. Preferencia piesní u samíc zebričky červenozobej (Taeniopygia guttata) a aktivácia sluchových oblastí mozgu. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017, Bratislava, 26.apríl. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017, p. 613-618. ISBN 978-80-223-4310-7.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov. Vega č. 2/0177/14 : Regenerácia špecifických regiónov mozgu dospelých spevavcov skúmaná pomocou in vivo magnetickej rezonancie). Typ: AFD
 • POTURNAYOVÁ, Alexandra – CASTILLO, Gabriela – SUBJAKOVÁ, Veronika – TATARKO, Marek – ŠNEJDÁRKOVÁ, Maja – HIANIK, Tibor. Optimization of cytochrome c detection by acoustic and electrochemical methods based on aptamer sensors. In Sensors and Actuators B: Chemical, 2017, vol. 238, p. 817-827. (5.401 – IF2016). ISSN 0925-4005. Typ: ADCA

  Citácie:
  [1.2] AOUINI, S. – ZITI, S. – LABRIM, H. – BAHMAD, L. Wetting and layering transitions in a nano-dendrimer PAMAM structure: Monte Carlo study. In Materials Research Express, 2016-10-01, 3, 10, pp., SCOPUS

 • SULO, Pavol – SZABÓOVÁ, Dana – BIELIK, Peter – POLÁKOVÁ, Silvia – ŠOLTYS, Katarína – JATZOVÁ, Katarína – SZEMES, Tomáš. The evolutionary history of Saccharomyces species inferred fromcompleted mitochondrial genomes and revision in the ’yeast mitochondrial genetic code’. In DNA research, 2017, vol., p. (5.404 – IF2016). ISSN 1340-2838. Typ: ADCA
 • VAŠKOVIČOVÁ, Katarína – AWADOVÁ, Thuraya – VESELÁ, Petra – BALÁŽOVÁ, Mária – OPEKAROVÁ, Miroslava – MALINSKÝ, Jan. mRNA decay is regulated via sequestration of the conserved 5′-3′ exoribonuclease Xrn1 at eisosome in yeast. In European Journal of Cell Biology, 2017, vol., p. (3.712 – IF2016). ISSN 0171-9335. Typ: ADCA