Publikácie

Publikácie za rok 2018

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
 • BÁBELOVÁ, Lenka – ELIÁŠOVÁ SOHOVÁ, Marianna – POTURNAYOVÁ, Alexandra – BURÍKOVÁ, Monika – BIZIK, Jozef – HIANIK, Tibor. Label-free electrochemical aptasensor for jurkat cells detection as a potential diagnostic tool for leukemia. In Electroanalysis, 2018, vol. 30, no. 7, p. 1487-1495. (2.851 – IF2017). ISSN 1040-0397.(APVV-14-0267 : Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakcii DNA aptamerov s proteínmi). Typ: ADCA
 • BÁBELOVÁ, Lenka – ELIÁŠOVÁ SOHOVÁ, Marianna – POTURNAYOVÁ, Alexandra – BURÍKOVÁ, Monika – BÍZIK, J. – HIANIK, Tibor. Label-free electrochemical and acoustic aptasensor for Jurkat cells detection as a potential diagnostic tool for leukemia. In Regional Biophysics Conference (RBC 2018) : Book of Abstracts. – Slovenia Zreče : Slovenian Biophysical Society, p. PS-50.(APVV-14-0267 : Vývoj progresívnej diagnostickej metódy pre klinickú onkológiu založenej na interakcii DNA aptamerov s proteínmi). Typ: AFK
 • FROLÍKOVÁ, Michaela – MAŇÁSKOVÁ-POSTLEROVÁ, Pavla – ČERNÝ, Jiří – JANKOVIČOVÁ, Jana – ŠIMONÍK, Ondřej – POHLOVÁ, Alžbeta – SEČOVÁ, PetraANTALÍKOVÁ, Jana – DVOŘÁKOVÁ-HORTOVÁ, Kateřina. CD9 and CD81 Interactions and Their Structural Modelling in Sperm Prior to Fertilization. In International Journal of Molecular Sciences, 2018, vol. 19, iss. 4, art. n. 1236. (3.687 – IF2017). ISSN 1422-0067.(APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky. Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét). Typ: ADCA
 • HAMAIDE, Julie – DE GROOF, Geert – VAN RUIJSSEVELT, Lisbeth – LUKÁČOVÁ, Kristína – VAN AUDEKERKE, Johan – VERHOYE, Marleen – VAN DER LINDEN, Annemie. Volumetric development of the zebra finch brain throughout the first 200 days of post-hatch life traced by in vivo MRI. In NEUROIMAGE, 2018, vol. 183, p. 227-238. (5.426 – IF2017). ISSN 1053-8119. Typ: ADCA
 • CHAO, Yu-Jen – WU, Wen-Hsin – BALÁŽOVÁ, Mária – WU, Ting-Yuan – LIN, Jamie – LIU, Yi-Wen – HSU, Yuan-Hao Howard. Chlorella diet alters mitochondrial cardiolipin contents differentially in organs of Danio rerio analyzed by a lipidomics approach. In PLoS ONE, 2018, vol. 13., iss. 3, p. e0193042. (2.766 – IF2017). ISSN 1932-6203. Typ: ADMA
 • JANKOVIČOVÁ, JanaMICHALKOVÁ, KatarínaSEČOVÁ, PetraHOROVSKÁ, Ľubica – MAŇÁSKOVÁ-POSTLEROVÁ, Pavla – ANTALÍKOVÁ, Jana. Evaluation of protein phosphorylation in bull sperm during their maturation in the epididymis. In Cell and Tissue Research, 2018, vol. 371, no. 2, p. 365-373. (3.043 – IF2017). ISSN 0302-766X.(Vega č. 2/0037/16 : Prítomnosť tetraspanínov a partnerských molekúl v rozmnožovacej sústave hovädzieho dobytka a ich účasť v interakcii gamét. APVV-15-0196 : Etablovanie techník kryouchovania ovariálného tkaniva hovädzieho dobytka pre účely génovej banky). Typ: ADCA
 • KAŇKOVÁ, Zuzana – ZEMAN, MichalLEDECKÁ, Daniela – OKULIAROVÁ, Monika. Variable effects of elevated egg yolk testosterone on different arms of the immune system in young quail. In General and Comparative Endocrinology, 2018, vol. 256, p. 30-36. (2.564 – IF2017). ISSN 0016-6480.(APVV-0047-10 : Epigenetické, fyziologické a neurobehaviorálne aspekty welfaru hydiny). Typ: ADCA
 • MÁČAJOVÁ, Mariana – BURÍKOVÁ, Monika – ČAVARGA, Ivan – BIZIK, Jozef – VALACHOVIČ, MartinBILČÍK, Boris. Prepeličia chorioalantoická membrána ako experimentálny in vivo model. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. – Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 59.(APVV-15-0485 : Vysoko selektívna liečba nádorových ochorení: komplexy endogénnych lipoproteínov s DARPinmi ako nová generácia transportných systémov pre cielený transport liečiv). Typ: AFG
 • MÁČAJOVÁ, MarianaČAVARGA, Ivan – BURÍKOVÁ, Monika – VALACHOVIČ, Martin – BIZIK, Jozef – BILČÍK, Boris. The use of the quail chorioallantoic membrane as an experimental in vivo model for photodynamic applications. In 8th Slovak Biophysical Symposium : Book of Contributions. – Košice, Slovakia : Slovak Biophysical Society : COPYVAIT, 2018, p. 54-55. ISBN 978-80-973086-7-4.(Slovak Biophysical Symposium). Typ: AFL
 • JAGMAŠEVIČ-MÉZEŠOVÁ, Lucia – SVITOK, Pavel – KALOČAYOVÁ, Barbora – ZEMAN, Michal – VRBJAR, Norbert. Sex-specific response of renal Na,K-ATPase to prenatal angiotensin 2 exposure and increased salt intake in offspring. In Journal of Physiology and Pharmacology : formerly Acta Physiologica Polonica, 2018, vol. 69, no. 1, p. 83-90. (2.478 – IF2017). ISSN 0867-5910.(VEGA č. 2/0166/17 : Vlastnosti Na, K-ATPázy, jedného z kľúčových systémov pre udržiavanie koncentrácie sodíka v organizme, v podmienkach zaťaženia organizmu po ožiarení.. ITMS 26230120006 : Dobudovanie infraštruktúry pre moderný výskum civilizačných ochorení. VEGA č. 1/0557/15 : Rytmické zmeny kardiovaskulárnych parametrov u potkanov a ich modulácia zmenami podmienok prostredia). Typ: ADCA

  Citácie:
  [3.1] Stepien, M., Kujawska-Luczak, M., Szulinska, M., Kregielska-Narozna, M., Skrypnik, D., Suliburska, J., … & Bogdanski, P. (2018). BENEFICIAL DOSE-INDEPENDENT INFLUENCE OF CAMELLIA SINENSIS SUPPLEMENTATION ON LIPID PROFILE, GLYCEMIA, AND INSULIN RESISTANCE IN AN NaCl-INDUCED HYPERTENSIVE RAT MODEL. JOURNAL OF PHYSIOLOGY AND PHARMACOLOGY, 69, 2., Registrované v: google scholar

 • OKULIAROVÁ, Monika – MEDDLE, Simone L. – ZEMAN, Michal. Egg deposition of maternal testosterone is primarily controlled by the preovulatory peak of luteinizing hormone in Japanese quail. In General and Comparative Endocrinology, 2018, vol. 256, p. 23-29. (2.564 – IF2017). ISSN 0016-6480.(APVV-0047-10 : Epigenetické, fyziologické a neurobehaviorálne aspekty welfaru hydiny). Typ: ADCA
 • POLOMOVÁ, JustínaLUKÁČOVÁ, KristínaNIEDEROVÁ, Ľubica. Plasticita dospelého mozgu a jej vzťah k spevu u spevavcov. In Sborník abstraktů 94. Fyziologických dnů : Univerzitní medicínské centrum Plzeň, 6.-8. února 2018. – Plzeň : Lékařská fakulta v Plzni, Karlova Univerzita, 2018, s. 75.(APVV-15-0077 : Učenie a nervová plasticita spevavcov. Vega č. 2/0177/14 : Regenerácia špecifických regiónov mozgu dospelých spevavcov skúmaná pomocou in vivo magnetickej rezonancie). Typ: AFG
 • SANYAL, Swastika – MOLNÁROVÁ, Lucia – RICHTEROVÁ, J. – HURAIOVÁ, Barbora – BENKO, ZsigmondBÁGEĽOVÁ POLÁKOVÁ, Silvia – ČIPÁKOVÁ, Ingrid – ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea – GAPLOVSKA-KYSELA, Katarína – MECHTLER, Karl – ČIPÁK, Ľuboš – GREGAN, Juraj. Mutations that prevent methylation of cohesin render sensitivity to DNA damage in S. pombe. In Journal of Cell Science, 2018, vol. 131, no. 13, pii: jcs214924. (4.401 – IF2017). ISSN 0021-9533.(APVV-0334-12 : Charakterizácia funkcií kohezínu v meióze. FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment. SASPRO 0032/01/02 : Identifikácia substrátov esenciálnych proteínkináz využitím shokat mutantov. VEGA 2/0070/16 : Bližšia charakterizácia a vylepšenie systému indukcie synchrónnej meiózy pri optimálnej teplote. APVV-0111-12 : Úloha esenciálnych proteínkináz v regulácii segregácie chromozómov počas meiózy. SASPRO 0070/01/02 : Charakterizácia nových génov potrebných pre meiotickú segregáciu chromozómov. VEGA 2/0026/18 : Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu. APVV-16-0120 : Objasnenie mechanizmov posttranslačnej regulácie faktorov zostrihu RNA pri udržiavaní stability genómu). Typ: ADCA
 • SZABÓOVÁ, Dana – HAPALA, Ivan – SULO, Pavol. The complete mitochondrial DNA sequence from Kazachstania sinensis reveals a general +1C frameshift mechanism in CTGY codons. In FEMS Yeast Research, 2018, vol. 18, no. 3, p. (2.609 – IF2017). ISSN 1567-1356. Typ: ADCA
 • VIRČÍKOVÁ, VeronikaPOKORNÁ, LuciaTAHOTNÁ, Dana – DŽUGASOVÁ, Vladimíra – BALÁŽOVÁ, MáriaGRIAČ, Peter. Schizosaccharomyces pombe cardiolipin synthase is part of a mitochondrial fusion protein regulated by intron retention. In Biochimica et Biophysica Acta : molecular and cell biology of lipids, 2018, vol. 1863, iss. 10, p. 1331-1344. (4.966 – IF2017). ISSN 1388-1981.(Vega č. 2/0111/15 : Kvasinkové fosfatidylinozitol transferové proteíny: homeostáza lipidov a rezistencia k azolovým antimykotikám. APVV-15-0654 : Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze). Typ: ADCA