Pracovníci

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Antalíková, Jana RNDr., PhD.
vedúca oddelenia
Jana.Antalikova@savba.sk 02/ 3229 3834
Bábelová, Lenka RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Lenka.Svobodova@savba.sk 02/ 3229 3803
Bágeľová Poláková, Silvia Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Silvia.Bagelova@savba.sk 02/ 3229 3824
Bagiová, Barbara Mgr.
Barbara.Bagiova@savba.sk 02/32293831
Bakošová, Anetta Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Anetta.Bakosova@savba.sk 02/32293825
Balážová, Mária Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Maria.Simockova@savba.sk 02/ 3229 3823
Bilčík, Boris RNDr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Boris.Bilcik@savba.sk 02/ 3229 3830
Čavarga, Ivan MUDr., PhD.
vedecký pracovník
cavarga.ivan@gmail.com 02/ 3229 3830
Červenko, Michal
údržbár
michalcervenko@gmail.com 02/32293831
Ďurišová, Ivana Mgr.
doktorand
Ivana.Durisova@savba.sk 02/32293820
Garaiová, Martina Mgr., PhD.
vedecký pracovník
martina.garaiova@savba.sk 02/ 3229 3822
Géci, Vladimír
technický pracovník
Vladimir.Geci@savba.sk 02/ 3229 3814
Griač, Peter RNDr., CSc.
samostatný vedecký pracovník
Peter.Griac@savba.sk 02/ 3229 3821
Hapala, Ivan RNDr., CSc.
vedecký pracovník
Ivan.Hapala@savba.sk 02/ 3229 3821
Hoďová, Vladimíra Mgr.
odborný pracovník s VŠ vzdelaním vo výskume
Vladimira.Hodova@savba.sk 02/32293835
Holič, Roman Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
roman.holic@savba.sk 02/ 3229 3824
Horovská, Ľubica Ing.
odborný pracovník
Lubica.Horovska@savba.sk 02/ 3229 3833
Jankovičová, Jana Ing., PhD.
vedecký pracovník
Jana.Jankovicova@savba.sk 02/ 3229 3834
Káňovičová, Paulína Mgr.
doktorand
paulina.kanovicova@savba.sk 02/32293803
Kostolanská, Marta
technička
Košťál, Ľubor RNDr., CSc.
Vedúci organizačnej zložky
Lubor.Kostal@savba.sk 02/ 3229 3801
Krajčiová, Daniela Mgr.
doktorand
Daniela.Krajciova@savba.sk 02/32293825
Kundeková, Barbora Mgr.
doktorand
barbora.kundekova@savba.sk
Máčajová, Mariana Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Mariana.Macajova@savba.sk 02/ 3229 3832
Melicherová, Petronela
technička
Meta, Majlinda Mgr.
ašpirant
Majlinda.Meta@savba.sk 02/32293835
Michalková, Katarína Ing., PhD.
vedecký pracovník
Katarina.Fabryova@savba.sk 02/ 3229 3833
Nagyová, Katarína
technička
Niederová-Kubíková, Ľubica Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Lubica.Niederova@savba.sk 02/ 3229 3832
Ostrolucká, Dominika Mgr.
odborný pracovník
Dominika.Kubaliakova@savba.sk 02/32293835
Pavuková, Eva Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Eva.Bosikova@savba.sk 02/ 3229 3831
Pätoprstá, Lucia Mgr.
odborný pracovník
Lucia.Patoprsta@savba.sk 02/32293835
Petrisková, Lívia Mgr.
doktorand
Livia.Petriskova@savba.sk
Pevalová, Zuzana Mgr., PhD.
vedecký pracovník
zuzana.pevalova@savba.sk 02/ 3229 3822
Pichová, Katarína Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Katarina.Pichova@savba.sk 02/ 3229 3831
Piteľová, Alexandra Mgr.
doktorand
Alexandra.Pitelova@savba.sk 02/ 3229 3824
Pokorná, Lucia Ing., PhD.
odborný pracovník
lucia.pokorna@savba.sk 02/ 3229 3825
Putiková, Iveta
upratovačka
Sečová, Petra Ing., PhD.
vedecký pracovník
Petra.Secova@savba.sk 02/ 3229 3833
Soni, Apoorva
Apoorva.Soni@savba.sk 02/32293820
Stupeňová, Erika Ing.
doktorand
Erika.Stupenova@savba.sk 02/32293825
Šťastný, Dominik , M.Sc.
doktorand
Dominik.Stastny@savba.sk
Švarcová, Alžbeta
samostatný odborný referent ETÚ CBv SAV
Alzbeta.Svarcova@savba.sk 02/32293800
Tahotná, Dana RNDr., CSc.
vedecký pracovník
Danka.Tahotna@savba.sk 02/ 3229 3823
Valachovič, Martin Mgr., PhD.
vedúci oddelenia
Martin.Valachovic@savba.sk 02/ 3229 3822