Oddelenie fyziológie a etológie

Laboratórium fyziológie a etológie

broiler breedersAviárna fyziológia a neurobiológia predstavujú dôležité súčasti základného a aplikovaného výskumu. Aplikovaná aviárna fyziológia je s
pojená hlavne s hydinou a slúži pre ďalší rozvoj hydinárskeho priemyslu. V súčasnosti smeruje poľnohospodárstvo k prechodu z vysoko výkonnej a ziskovej produkcie na výrobu „zdravých produktov“.
Tento prechod sa stretáva s narastajúcim záujmom verejnosti, ako aj zákonodárstva EU, a sú s ním spojené otázky welfare hydiny ako špecifického problému hydinárskeho výskumu. Koncepcia laboratória je zameraná na využitie kombinovaného fyziologického, neurobiologického a etologického prístupu pri štúdiu hormónov, neurotransmiterov a ich receptorov u vtákov v kontexte ich správania. Medzinárodné uznanie našich výsledkov v oblasti správania a welfare hydiny je ilustrované početnými spoluprácami s prestížnymi svetovými pracoviskami, ako sú napr. Scottish Agricultural College vo Veľkej Británii, Swedish University of Agricultural Sciences vo Švédsku a University of Maryland v USA. Tieto spolupráce vyústili do spoločných vedeckých projektov a publikácii.

Laboratórium neurobiológie

Cieľom našej dopaminove receptory v slepacom mozgupráce je porozumieť molekulárnym mechanizmom v neuronálnych okruhoch dôležitých pre tvorbu, modifikáciu a udržanie komplexného správania, akým je reč a vokálne učenie. V našej skupine používame prístup, ktorý integruje behaviorálne, anatomické a molekulárno-biologické techniky s neinvazívnym zobrazovaním pomocou magnetickej rezonancie. Hlavným modelom sú spevavce, ktoré sa ako jeden z mála živočíšnych modelov dokážu učiť a imitovať zvuky. V súčasnosti sa zameriavame na štúdium funkcie bazálnych ganglií pre naučenú vokálnu komunikáciu.

Spolupracujeme s viacerými svetovými aj európskymi laboratóriami, ktorými sú napr.
Dr. Erich D. Jarvis na Duke University, USA
Dr. Tom Smulders na Newcastle University, Veľká Británia
Dr. Annemie van der Linden, University of Antwerp, Belgicko
Dr. Katharina Riebel, Leiden University, Holandsko.

 

 

Laboratórium aviárnej embryológie a bunkových kultúr

quail embryo
V poslednej dobe môžeme pozorovať vzostup záujmu o využitie aviárneho embrya v experimentálnej praxi s cieľom nahradiť cicavčie modely. Kapilárna sieť chorioalantoickej membrány (CAM) embrya má vysokú denzitu je vhodná na štúdium nádorovej angiogenézy a antivaskulárnej terapie. CAM je štrukturálne podobná sietnici, sliznici, pľúcam a placente, ale aj tkanivu hematoencefalickej bariéry. Naše laboratórium sa zaoberá využitím modelu CAM prepelice japonskej pre štúdium angiogenézy, nádorových ochorení, fotodynamickej diagnostiky a terapie a pre vývin nových biofotonických techník.

Prístrojové vybavenie: liaheň Bios midi, incubator Binder BF 115, CO2 inkubátor ESCO CCL-0508, kamera Canon 5D II, makroobjektív MP-E 65mm, diódový laser Ocean Optics 405 nm, 150 mW

 

 

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Antalíková, Jana RNDr., PhD.
vedecký pracovník
Jana.Antalikova@savba.sk 02/ 3229 3834
Bilčík, Boris RNDr., PhD.
vedúci oddelenia
Boris.Bilcik@savba.sk 02/ 3229 3830
Čavarga, Ivan MUDr., PhD.
vedecký pracovník
cavarga.ivan@gmail.com 02/ 3229 3830
Géci, Vladimír
technický pracovník
Vladimir.Geci@savba.sk 02/ 3229 3814
Horovská, Ľubica Ing.
odborný pracovník
Lubica.Horovska@savba.sk 02/ 3229 3833
Jankovičová, Jana Ing., PhD.
vedecký pracovník
Jana.Jankovicova@savba.sk 02/ 3229 3834
Košťál, Ľubor RNDr., CSc.
Vedúci organizačnej zložky
Lubor.Kostal@savba.sk 02/ 3229 3801
Kubaliaková, Dominika Mgr.
Dominika.Kubaliakova@savba.sk 02/32293835
Lukáčová, Kristína Mgr., PhD., PhD.
vedecký pracovník
Kristina.Lukacova@savba.sk 02/ 322 93 831
Máčajová, Mariana Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Mariana.Macajova@savba.sk 02/ 3229 3832
Michalková, Katarína Ing., PhD.
vedecký pracovník
Katarina.Fabryova@savba.sk 02/ 3229 3833
Niederová, Ľubica Mgr., PhD.
samostatný vedecký pracovník
Lubica.Niederova@savba.sk 02/ 3229 3832
Pavuková, Eva Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Eva.Bosikova@savba.sk 02/ 3229 3831
Pichová, Katarína Mgr., PhD.
vedecký pracovník
Katarina.Pichova@savba.sk 02/ 3229 3831
Polomová, Justína Mgr.
doktorand
Justina.Polomova@savba.sk 02/ 3229 3835
Sečová, Petra Ing., PhD.
vedecký pracovník
Petra.Secova@savba.sk 02/ 3229 3833
Simon, Michal Ing., DrSc.
vedúci oddelenia
Michal.Simon@savba.sk 02/ 3229 3836
Skalná, Zuzana Mgr.
doktorand
zuzana.skalna@savba.sk 02/32293835
Zeman, Michal Prof. RNDr., DrSc.
Michal.Zeman@savba.sk