Základné info

Antalíková, Jana RNDr., PhD.

vedúca oddelenia
Tel.: 02/32293834