Základné info

Košťál, Ľubor RNDr., CSc.

Riaditeľ
Tel.: 02/ 3229 3801