Laboratórium fyziológie reprodukcie

Tetraspaníny sú membránové proteíny buniek (nielen cicavčích), definované špecifickou štruktúrou. Ich charakteristickou vlastnosťou je schopnosť asociovať s ďalšími tetraspanínmi, inými proteínmi ale aj lipidmi za vzniku funkčných tetraspanínových sietí ovplyvňujúcich bunkovú morfológiu, ale aj fúziu, motilitu, signalizáciu a ďalšie bunkové procesy. Ukázalo sa, že tetraspaníny sa tiež zúčastňujú procesu oplodnenia u cicavcov, resp. pôsobia v rámci komplexov nevyhnutných pre úspešné oplodnenie a vznik zygoty. Laboratórium fyziológie reprodukcie sa primárne venuje štúdiu štruktúry a dynamiky tetraspanínových sietí gamét (oocytov a spermií) hovädzieho dobytka a ich vývojových štádií počas dozrievania v pohlavných orgánoch, vaječníkoch, semenníkoch a nadsemenníkoch. Lokalizáciu a distribúciu tetraspanínov študujeme aj počas procesov podmieňujúcich schopnosť ejakulovanej spermie prejsť cez zonu pellucidu a penetrovať do cytoplazmy oocytu stimuláciou kapacitácie a akrozómovej reakcie spermií v podmienkach in vitro, ale tiež počas včasného embryonálneho vývoja využitím oplodnenia in vitro.
Obrázok v texte

Ľudia

RNDr. Jana Antalíková, PhD.
Ing. Jana Jankovičová, PhD.
Ing. Katarína Michalková, PhD.
Ing. Petra Sečová, PhD.
Ing. Ľubica Horovská
Bc. Claudia Feitscherová – diplomantka
Jana Komárová – bakalárka
Vladimíra Kabaňová – bakalárka

Spolupráce

Laboratoř reprodukční biologie Biotechnologického ústavu AV ČR v Prahe

Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Katedra veterinárních disciplín, Česká zemědělská univerzita Praha

Odbor genetiky a reprodukcie hospodárskych zvierat, Narodného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Výskumný ústav živočíšnej výroby v Nitre

Vybrané publikácie

JANKOVIČOVÁ J.; SEČOVÁ P.; MICHALKOVÁ K.; ANTALÍKOVÁ J.: Tetraspanins, More than Markers of Extracellular Vesicles in Reproduction. International Journal of Molecular Science. 2020, 21, 7568. https://doi.org/10.3390/ijms21207568

JANKOVIČOVÁ J., NEUEROVÁ Z., SEČOVÁ P., BARTÓKOVÁ M., BUBENÍČKOVÁ F., KOMRSKOVÁ K., POSTLEROVÁ P., ANTALÍKOVÁ J.: Tetraspanins in mammalian reproduction: spermatozoa, oocytes and embryos. Medical Microbiology and Immunology. 2020, 209:407–425, https://doi.org/10.1007/s00430-020-00676-0

JANKOVICOVA J., FROLIKOVA M., PALENIKOVA V., VALASKOVA E., CERNY J., SECOVA P., BARTOKOVA M., HOROVSKA L., MANASKOVA-POSTLEROVA P., KOMRSKOVA K., ANTALIKOVA J.: Expression and distribution of CD151 as a partner of alpha6 integrin in male germ cells. Scientific Reports. 2020, 10:4374 (4.011- IF2018) https://doi.org/10.1038/s41598-020-61334-2

ANTALIKOVA J., SECOVA P., HOROVSKA L., KREJCIROVA R., SIMONIK O., JANKOVICOVA J., BARTOKOVA M., TUMOVA L., MANASKOVA-POSTLEROVA P.: Missing Information from the Estrogen Receptor Puzzle: Where Are They Localized in Bull Reproductive Tissues and Spermatozoa? Cells. 2020, 9, 183; (5.656-IF 2018) https://doi.org/10.3390/cells9010183

JANKOVIČOVÁ J., SEČOVÁ P., MAŇÁSKOVÁ-POSTLEROVÁ P., ŠIMONÍK O., FROLÍKOVÁ M., CHMELÍKOVÁ E., HOROVSKÁ Ľ., MICHALKOVÁ K., DVOŘÁKOVÁ-HORTOVÁ K., ANTALÍKOVÁ J.: Detection of CD9 and CD81 tetraspanins in bovine and porcine oocytes and embryos. International Journal of Biological Macromolecules, 2019, vol. 123, p. 931-938. (4.784-IF2018), https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.11.161

FROLÍKOVÁ M., MAŇÁSKOVÁ-POSTLEROVÁ P., ČERNÝ J., JANKOVIČOVÁ J., ŠIMONÍK O., POHLOVÁ A., SEČOVÁ P., ANTALÍKOVÁ J., DVOŘÁKOVÁ-HORTOVÁ K.: CD9 and CD81 Interactions and Their Structural Modelling in Sperm Prior to Fertilization. International Journal of Molecular Sciences, 2018, vol. 19, iss. 4, art. no. 1236. (3.687 – IF2017), https://doi.org/10.3390/ijms19041236

JANKOVIČOVÁ J., MICHALKOVÁ K., SEČOVÁ P., HOROVSKÁ Ľ., MAŇÁSKOVÁ-POSTLEROVÁ P., ANTALÍKOVÁ J.: Evaluation of protein phosphorylation in bull sperm during their maturation in the epididymis. Cell and Tissue Research, 2018, vol. 371, no. 2, p. 365-373. (3.043 – IF 2017), https://doi.org/10.1007/s00441-017-2705-x

JANKOVIČOVÁ J., FROLIKOVÁ M., ŠEBKOVÁ N., SIMON M., CUPPEROVÁ P., LIPCSEYOVÁ D., MICHALKOVÁ K., HOROVSKÁ Ľ., SEDLÁČEK R., STOPKA P., ANTALÍKOVÁ J., DVOŘÁKOVÁ-HORTOVÁ K.: Characterization of tetraspanin protein CD81 in mouse spermatozoa and bovine gametes. Reproduction, 2016, vol. 152, no. 6, p. 785-793. (3.184 – IF2015). (2016 – Current Contents). ISSN 1470-1626, https://doi.org/10.1530/REP-16-0304

ANTALÍKOVÁ J., JANKOVIČOVÁ J, SIMON M., CUPPEROVÁ P., MICHALKOVÁ K., HOROVSKÁ Ľ.: Localization of CD9 molecule on bull spermatozoa; itsinvolvement in the sperm – egg interaction. Reproduction in domestic animals. 2015, 50, 423–430; (1,177-IF2013) ISSN 0936–6768, https://doi.org/10.1111/rda.12508

JANKOVIČOVÁ J., SIMON M., ANTALÍKOVÁ J., CUPPEROVÁ P., MICHALKOVÁ K.: Role of tetraspanin CD9 molecule in fertilization of mammals. Physiological Research. 2015, 64: 279-293, (1,487-IF2013), doi: 10.33549/physiolres.932876.

CUPPEROVÁ P., SIMON M., ANTALÍKOVÁ J., MICHALKOVÁ K., HOROVSKÁ Ľ., HLUCHÝ S.: Distribution of tetraspanin family protein CD9 in bull reproductive system
Czech Journal of Animal Science, 59, 2014 (3): 134–139 (0.871 – IF2013). (2014 – Current Contents). ISSN 1212-1819, https://doi.org/10.17221/7293-CJAS

MICHALKOVÁ K., SIMON M., ANTALÍKOVÁ J., KLÍMA J., HOROVSKÁ Ľ., JANKOVIČOVÁ J., HLUCHÝ S.: Identification of bovine CD52-like molecule by monoclonal antibody IVA-543 : distribution of CD52- like molecule in the bull genital tract. Theriogenology. 2010, vol. 74, no. 6, p. 1066-1074. (2.073 – IF2009). (2010 – Current Contents). ISSN 0093-691X, https://doi.org/10.1016/j.theriogenology.2010.05.003