Základné info

Bilčík, Boris RNDr., PhD.

vedúci oddelenia
Tel.: 02/ 3229 3830