Občianske združenie BioEcoGen

bioecogen_1Pri ÚBGŽ SAV pracuje občianske združenie „BIOECOGEN“, ktoré vzniklo v r.1997 transformáciou rovnomennej nadácie. Cieľom združenia je podporovať vedecko-výskumné projekty, vytvoriť pre mladých výskumných pracovníkov, doktorandov a diplomantov priaznivé podmienky pre ich vedecko-výskumnú činnosť, vrátane podpory ich účasti na domácich a zahraničných podujatiach. Prostriedky OZ získava prostredníctvom svojich členov a od domácich i zahraničných sponzorov.

OZ sa v r. 2013 podieľalo na organizovaní medzinárodného sympózia “30th International Specialised Symposium on Yeast : Cell Surface and Organelles in Yeasts: from Basics to Applications” v Starej Lesnej a v r. 2014 minisympózia pre doktorandov “8. Ivanské dni mladých biológov”. Okrem toho podporila účasť niekoľkých študentov a ašpirantov na zahraničných pobytoch.

 

Predseda predstavenstva:

Bilčík Boris

Členovia predstavenstva:

Antalíková Jana

Hapala Ivan

Valachovič Martin

 

Členovia dozornej rady:

Griač Peter

Lukáčová Viera

Košťál Ľubor

 

Stanovy o.z. BioEcoGen