Súťaž mladých vedeckých pracovníkov SAV

675

Vo štvrtok 20.6.2019 predstavili svoje práce víťazi Súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV. Ceny im boli slávnostne odovzdané v Dome umenia Štátnej filharmónie v Košiciach. Za II. oddelenie vyhrala naša kolegynka Kristínka Lukáčová (na spodnom obrázku druhá zprava).

Veľká gratulácia!
Picture 1

Viac informácií tu:
Aktuality SAV 1
Aktuality SAV 2