Základné info

Bágeľová Poláková, Silvia Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/32293824