Základné info

Pichová, Katarína Mgr., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 02/ 3229 3831