Základné info

Balážová, Mária Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/32293823