Základné info

Bilčík, Boris RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/32293830