Publikačná činnosť

Valachovič, Martin

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:
Publikácie za rok 2023:
  • OMASTA, Božena - VALACHOVIČ, Martin - TOMÁŠKOVÁ, Jana. Lymphocytic Choriomeningitis Virus Infection Increases Cellular Lipid Droplets Levels. In SymBioSE 2023 Slovenia Abstract Bookle : 27th Symposium of Biology Students in Europe. - Marezige : Mladinsko društvo Marezige, 2023, s. 58. ISBN 978-961-96335-0-2. (27th Symposium of Biology Students in Europe. 27th Symposium of Biology Students in Europe) Typ: AFG
  • OMASTA, Božena - VALACHOVIČ, Martin - TOMÁŠKOVÁ, Jana. Lymphocytic choriomeningitis virus requires fatty acids and lipid droplets for propagation. In Drobnicov memoriál 12. ročník. Hotel Lomy, Horná Ves, 5. – 7. september 2023 : Zborník príspevkov a program. 1. vydanie. - Bratislava : Centrum biovied - Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky, Slovenská akadémia vied, 2023, s. 40-41. ISBN 978-80-974246-3-3. (Drobnicov memoriál) Typ: AFH
  • PETRISKOVÁ, Lívia - KODEDOVÁ, Marie - SYCHROVÁ, Hana - VALACHOVIČ, Martin. Good cholesterol and bad cholesterol in yeast? In 47th Annual Conference on Yeasts : 47th ACY, May 16 - 19, 2023. 1.vyd. - Bratislava, 2023, p. 57. ISSN 1336-4839. (Vega č. 2/0106/20 : Príjem a metabolizmus externých sterolov počas hypoxického stresu u kvasiniek. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. 47th Annual Conference on Yeasts) Typ: AFH
  • ŠŤASTNÝ, Dominik - PETRISKOVÁ, Lívia - TAHOTNÁ, Dana - BAUER, Jacob - POKORNÁ, Lucia - HOLIČ, Roman - VALACHOVIČ, Martin - PEVALA, Vladimír - COCKCROFT, Shamshad - GRIAČ, Peter**. Yeast Sec14-like lipid transfer proteins Pdr16 and Pdr17 bind and transfer the ergosterol precursor lanosterol in addition to phosphatidylinositol. In Febs Letters, 2023, vol. 597, no. 4, p. 504-514. (2022: 3.5 - IF, Q2 - JCR, 1.276 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1873-3468. Dostupné na: <a href="https://doi.org/10.1002/1873-3468.14558">https://doi.org/10.1002/1873-3468.14558</a> (Vega č. 2/0027/19 : Charakterizácia biosyntetickej dráhy kardiolipínu kvasinky Schizosaccharomyces pombe ako modelovej eukaryotickej bunky. Vega č. 2/0106/20 : Príjem a metabolizmus externých sterolov počas hypoxického stresu u kvasiniek. VEGA č. 2/0131/20 : Štúdium vplyvu mutácií asociovaných so srdcovými arytmiami na štruktúru a funkciu ľudského ryanodínového receptora 2. APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. APVV-20-0166 : Nekonvenčné kvasinky ako producenty lipidov s vysokou pridanou hodnotou) Typ: ADCA
  • ŠŤASTNÝ, Dominik - PETRISKOVÁ, Lívia - TAHOTNÁ, Dana - BAUER, Jacob - POKORNÁ, Lucia - HOLIČ, Roman - VALACHOVIČ, Martin - PEVALA, Vladimír - COCKCROFT, Shamshad - GRIAČ, Peter. Sec14p homologues Pdr16p and Pdr17p bind and transfer lanosterol as their second ligand. In 47th Annual Conference on Yeasts : 47th ACY, May 16 - 19, 2023. 1.vyd. - Bratislava, 2023, p. 83. ISSN 1336-4839. (APVV-19-0094 : Obranné mechanizmy mikrobiálnych a živočíšnych buniek pri znižovaní ich citlivosti na rastlinné defenzné zlúčeniny. APVV-20-0166 : Nekonvenčné kvasinky ako producenty lipidov s vysokou pridanou hodnotou. Vega č. 2/0047/23 : Proteíny prenášajúce lipidy - štúdium molekulárnych mechanizmov a ich možné využitie ako cieľov intervencie pri liečbe niektorých ochorení. 47th Annual Conference on Yeasts) Typ: AFL