PhD štúdium

ÚBGŽ je v rámci CBv SAV schválený ako externá vzdelávacia organizácia pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania vo vednom odbore 4.2.10 Fyziológia živočíchov, 4.1.22 Biochémia, 4.2.4 Genetika, 4.2.7 Mikrobiológia, a 4.1.12 Biofyzika.
Doktorandské štúdium prebieha pod záštitou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. Podrobné informácie ako aj aktuálne možnosti štúdia nájdete na stránkach fakúlt. Záujemcovia o doktorandské štúdium by mali vopred kontaktovať príslušného školiteľa alebo školiteľku. Informácie o organizácii doktorandského štúdia na SAV nájdete aj na stránke Mladí vedci SAV.

Aktuálne témy vypísané ÚBGŽ:

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
Uzávierka prihlášok je 31.5.2021.

V odbore Biológia (program Fyziológia živočíchov)  vypisujeme témy:

 1. Identifikácia molekúl dôležitých pre procesy súvisiace s oplodnením u cicavcov (školiteľka Ing. Jana Jankovičová, PhD.)
 2. Farmakologická manipulácia neurogenézy a jej vplyv na správanie (školiteľka Mgr. Ľubica Niederová, PhD.)
 3. Kognícia, emócie a welfare hydiny (školiteľ RNDr. Ľubor Košťál, CSc.)

V  odbore Chémia  (program Biochémia)  vypisujeme témy:

 1. Homeostáza neutrálnych lipidov a biogenéza lipidových partikúl (školiteľ RNDr. Ivan Hapala, CSc.)
 2. Potenciálna úloha kyseliny valproovej v potlačení zápalu (školiteľka Mgr. Mária Balážová, PhD.)
 3. Kvasinky ako nástroj na produkciu kyseliny punikovej (školiteľ Mgr. Roman Holič, PhD.)

V odbore Biológia (program Genetika) vypisujeme témy:

 1. Genetická kontrola biogenézy lipidových partikúl u kvasiniek (školiteľ RNDr. Ivan Hapala, CSc.)
 2. Kvasinky ako nástroj na produkciu kyseliny punikovej (školiteľ Mgr. Roman Holič, PhD.)
 3. Úloha fosfatidylglycerolu v tlmení zápalovej reakcie (školiteľka Mgr. Mária Balážová, PhD.)

V odbore Biológia (program Mikrobiológia) vypisujeme témy:

 1. Lipidové partikuly ako ochranné organely v eukaryotických bunkách (školiteľ RNDr. Ivan Hapala, CSc.)
 2. Kvasinky ako nástroj na produkciu kyseliny punikovej (školiteľ Mgr. Roman Holič, PhD.)

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity, odbor Chémia, program Biochémia. Uzávierka prihlášok je 31.5.2021.
Témy:

 1. Fosfatidylglycerol a jeho úloha v zápalovej reakcii (školiteľka Mgr. Mária Balážová, PhD.)
 2. Kvasinky ako nástroj na produkciu kyseliny punikovej (školiteľ Mgr. Roman Holič, PhD.)
 3. Homeostáza neutrálnych lipidov a biogenéza lipidových partikúl (školiteľ RNDr. Ivan Hapala, CSc.)