PhD štúdium

ÚBGŽ SAV je schválený ako externá vzdelávacia organizácia pre 3. stupeň vysokoškolského vzdelávania vo vednom odbore 4.2.10 Fyziológia živočíchov. V spolupráci s Chemickým ústavom SAV školí doktorandov v odbore 4.1.22 Biochémia.

Doktorandské štúdium prebieha pod záštitou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Podrobné informácie ako aj aktuálne možnosti štúdia nájdete na stránke fakulty.

Informácie týkajúce sa doktorandského štúdia

Aktuálne témy a prijímacie konanie