Základné info

Bágeľová Poláková, Silvia Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/ 3229 3824