Dni mladých biológov

1024

Už tradične Centrum biovied SAV v.v.i, Ústav biochémie a genetiky živočíchov organizuje podujatie určené pre doktorandov – špecializované minisympózium „Dni mladých biológov”. Sympózium sa koná s dvojročnou periodicitou a do tejto súťažnej prehliadky prác doktorandov a diplomantov ústavov SAV a vysokých škôl sa môžu zapojiť účastníci v troch tématických sekciách:

  • biochémia a bunková biológia
  • mikrobiológia a biotechnológia
  • fyziológia živočíchov a človeka

Odborná komisia ocení najlepšiu prácu, ktorá je v každej sekcii odmenená sponzormi sympózia. V roku 2022 budú v poradí už 11. Dni mladých biológov, ktoré budú špeciálne venované pamiatke RNDr. Ivana Hapalu, CSc. a uskutočnia sa 15.6. 2022 v zasadačke ÚBGŽ.
Študenti sa do 31.5.22  môžu registrovať na:     www.dnimladychbiologov.ubgz.sav.sk