Basic Info

Piteľová, Alexandra Mgr.

PhD. student
Phone: 02/ 3229 3824