Základné info

Babeľová, Janka RNDr., PhD.

Tel.: 055/7276282