Základné info

Pavlíková, Lucia Mgr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
Tel.: 02/ 32295574