Základné info

Dremencov, Eliyahu MMedSc , DrSc

vedúci vedecký pracovník
Tel.: 091503 3639, 02/ 32295535