Základné info

Kovaříková, Veronika RNDr., PhD.

vedecký pracovník