Základné info

Jurčík, Ivan

Tel.: 055/7276285
Fax: 055/7287842