Základné info

Poturnayová, Alexandra Ing., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
Tel.: 02/32295556