Základné info

Šefčíková, Zuzana MVDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/6783183
Fax: 055/7278742