Základné info

Plachá, Iveta MVDr., PhD

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/7922911
Fax: 055/7287842