Základné info

Grešáková, Ľubomíra MVDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/7922970
Fax: 055/7287842