Základné info

Michalková, Katarína Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/ 3229 3833