Základné info

Jankovičová, Jana Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/ 3229 3834