Základné info

Ševčíková Tomášková, Zuzana Mgr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
Tel.: 02/ 32295525