Základné info

Bujňáková, Dobroslava RNDr., PhD

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 055/7276276
Fax: 055/7287842