Základné info

Máčajová, Mariana Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/ 3229 3832